RWE en John Cockerill bouwen proefinstallatie voor waterstofproject FUREC

21 oktober 2021|Nieuws

RWE en John Cockerill hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een proefinstallatie bij het innovatiecentrum van RWE in Niederaußem (Duitsland). Met deze
zogenoemde torrefactie-installatie wil RWE processtappen optimaliseren die nodig zijn voor waterstofproductie uit restafval. De proefinstallatie is een volgende stap in de ontwikkeling van FUREC (Fuse Reuse Recycle), waarbij RWE op Chemelot waterstof uit reststromen wil maken. RWE investeert €3 miljoen in de installatie die volgens planning in juli 2022 operationeel zal zijn.

Een van de belangrijkste elementen van het concept van de nieuwe installatie is de zogenoemde NESA Multi-Hearth furnace (MHF), een technologie die wordt geleverd door John Cockerill Environment. In de installatie worden de afvalpellets behandeld, zodat ze tot stof kunnen worden vermalen om vervolgens (in een thermisch proces zonder zuurstof) te worden omgezet in waterstof en CO2. 

Over FUREC  
FUREC is gericht op de productie van groene en circulaire waterstof voor de chemische industrie en draagt daarmee bij aan de verduurzaming van productieprocessen. Door afvalstromen in te zetten als vervanger van aardgas bij de productie van waterstof, zal FUREC het gebruik van aardgas op Chemelot met meer dan 200 miljoen kubieke meter per jaar verminderen. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse gasbehoefte van ongeveer 140.000 huishoudens en resulteert in een jaarlijkse CO2-reductie van 380.000 ton. FUREC zal waterstof en CO2 recyclen die normaal gesproken vrijkomt wanneer afval wordt verbrand of gestort. 

Aangezien een groot deel van het afval dat als grondstof wordt gebruikt uit biogeen materiaal (bijvoorbeeld textiel en papier) bestaat, zal 50 procent van de geproduceerde waterstof groen zijn. Het andere deel dat wordt geproduceerd is circulair, omdat dat wordt gemaakt door andere reststromen (zoals plastic) te verwerken. De CO2 die bij het proces vrijkomt, kan in de toekomst worden opgeslagen (CCS) wat leidt tot negatieve emissies. Daarnaast kan het worden gebruikt als grondstof op Chemelot, of via pijpleidingen  getransporteerd naar onder meer Rotterdam of het Duitse Ruhrgebied. 

Volgende stappen 
Momenteel werkt RWE verder aan de ontwikkeling van FUREC en is begonnen met de nodige vergunningsprocedures. Het bedrijf streeft ernaar in 2023 een definitieve investeringsbeslissing te nemen. Over de mogelijke toekomstige afzet van waterstof is RWE in gesprek met OCI N.V die een productielocatie heeft op Chemelot. Het bedrijf kan met de waterstof onder meer haar productieketen verder verduurzamen en zo bijdragen aan circulaire productie. FUREC is een nieuwe en belangrijke stap in het ontwikkelen en versnellen van de transitie naar een circulaire economie in de provincie en het creëren van een duurzame waardeketen. 

Roger Miesen, CEO RWE Generation: “Waterstof is van cruciaal belang voor het 
verduurzamen van de industrie. De vraag neemt toe, omdat bedrijven hun klimaatdoelstellingen alleen kunnen halen door in processen over te schakelen op groene waterstof. In onze nieuwe proefinstallatie gaan wij onderdelen optimaliseren die nodig zijn om op een innovatieve manier groene en circulaire waterstof te produceren. De uitkomsten nemen we mee in de verdere ontwikkeling van FUREC, ons project waarbij we op een economische en duurzame manier waterstof willen produceren met reststromen, zoals Limburgs restafval. Met FUREC willen we in de regio een rol spelen in het creëren van een circulair knooppunt en de chemische industrie helpen bij het verlagen van hun CO2-footprint."

Christophe Cassant, CEO John Cockerill Environment: "Dit project is een voorbeeld van hoe de technologieën van John Cockerill Environment inspelen op de uitdagingen van morgen. Wij zijn er trots op deel te nemen aan FUREC van RWE, omdat het zal helpen de industrie CO2-vrij te maken en tegemoet komt aan de behoeften van onze klanten in zowel Nederland als Duitsland. Onze MHF-oventechnologie zal worden gebruikt in toekomstige toepassingen die een actieve bijdrage zullen leveren aan het verminderen van de koolstofuitstoot."

Lees ook: Circulaire waterstofproductie op Chemelot