Port of Chemelot klaar voor verdere verduurzaming

12 maart 2024|Nieuws

Weerbestendige verlaadstations voor de afhandeling van grondstoffen, walstroom, een nieuwe verlaadarm en een nieuwe losplek om bio-propeenschepen veilig te kunnen lossen. Belangrijke aanpassingen voor transport in de Port of Chemelot. Bij het verduurzamen van het Chemelot-terrein en de benodigde duurzame logistiek speelt deze Port of Chemelot een essentiële rol.

Om de fossiele grondstoffen te vervangen die nu via buisleidingen worden aangevoerd, gaan de bedrijven circulaire grondstoffen zelf maken uit hergebruikt (plastic) afval en biomassa. Deze komen in pellets (oftewel circulaire korrels) per schip aan en gaan via een veilige, duurzame verbinding op eigen terrein naar Chemelot. Zo wordt de leefomgeving schoner, veiliger en stiller.

Het goederenvervoer in Europa en Trans-Europese Netwerken (TEN-T) zullen rond 2030 jaarlijks miljoenen tonnen circulaire grondstoffen extra verwerken. Port of Chemelot speelt hierbij een cruciale rol, door het verplaatsen van vervoer van weg naar water. De Europese Unie heeft ruim 37 miljoen euro toegekend voor de doorontwikkeling van drie Limburgse binnenhavens, waaronder Port of Chemelot.
De subsidie is toegekend in het kader van Connecting Europe Facilities (CEF), waarvoor Provincie Limburg penvoerder is namens alle samenwerkende partijen binnen Blueports in Limburg. Omdat deze subsidie met name wordt ingezet voor de uitvoering van de projecten, gaan inwoners gaan hier dus ook echt de positieve effecten van merken.

Als een van de eerste verbeteringen heeft een projectalliantie van betrokken bedrijven in recordtijd een veilige oplevering van het grote project gerealiseerd. Een hele bijzondere prestatie, met dank aan alle partners. In onderstaande video zie je de werkzaamheden die binnen twee jaar zijn afgerond. Onderdeel hiervan was het transport van twee enorme, stalen opslagtanks van 53 meter lang en 8 meter hoog van de haven naar Chemelot in juli 2023. Dit trok veel bekijks in Urmond.