Plasmalab zet met EZK-subsidie stap naar duurzame chemie

07 oktober 2021|Nieuws

EZK investeert ruim 230.000 euro in het Brightsite Plasmalab op de Brightlands
Chemelot Campus. Donderdag 7 oktober 2021 bracht minister van Economische Zaken
en Klimaat (EZK) Stef Blok een bezoek aan Brightsite om de steun van EZK voor dit
bijzondere initiatief te beklinken. Met deze EZK-investering zal een plasmabron worden
aangeschaft voor het onderzoek in het Brightsite Plasmalab.

De afvaardiging van EZK werd op de Brightlands Chemelot Campus ontvangen door onder 
meer Arnold Stokking, Managing Director van Brightsite en Stephan Satijn, gedeputeerde 
van de Provincie Limburg (Economie, Grondbedrijf en Onderwijs).  

“We zijn erg trots dat ons regionale initiatief naar plasmatechnologie met deze subsidie 
nationale erkenning en ondersteuning krijgt. We hebben op Chemelot een geweldige 
uitgangspositie om met behulp van deze doorbraaktechnologie bij te dragen aan de 
reductie van CO2. Deze subsidie onderstreept de mogelijkheden die elektrificatie biedt en 
erkent onze specifieke plasmaroute als een kansrijke richting voor vergroening van de 
chemie”, aldus Stokking. 

Brightsite Plasmalab: belangrijke stap richting duurzame chemie 
In 2050 moet de chemie in Nederland klimaatneutraal zijn. De inzet van groene 
elektriciteit speelt hierbij een sleutelrol. Brightsite kiest ervoor zich te focussen op 
plasmatechnologie, een efficiënt elektrisch proces voor het splitsen en synthetiseren van 
moleculen. Belangrijke doorbraken in duurzaamheid worden verwacht voor zowel de 
kunststoffabricage als het genereren van schone waterstof.  

Minister Stef Blok (EZK): “De Nederlandse chemiesector is een grote werkgever die 
wereldwijd toonaangevend is. Plasmakraken is een van de technologieën die ervoor kan 
zorgen dat we die positie behouden. Hiermee kan in de toekomst gerecycled plastic 
worden omgezet in waterstof en etheen, twee onmisbare grondstoffen in de chemie en de 
energietransitie. En dat zonder CO2-uitstoot. Daarom steunt het kabinet Brightsite om van 
plasmakraken een succes te maken.” 

Lees het hele artikel via Brightsite.