Organisatie Chemelot naar een volgende fase in de ontwikkeling

20 juni 2019|Nieuws

Na een periode van ruim twee jaar staat de organisatie Chemelot als een huis en is inmiddels zo succesvol dat deze in een volgende fase is aangekomen. De huidige organisatie is in de afgelopen twee jaar, onder leiding van Robert Claasen, opgebouwd en uitgegroeid tot een slagvaardig team en werkt succesvol aan de actiepunten zoals die in de visie Chemelot 2025 zijn opgesteld.

Zo is de organisatie gestart met de positionering, is de communicatie op zowel online als offline geïntensiveerd en hebben diverse (nieuwe) partijen zoals Mitsui, Katoen Natie, Sekisui, Zitta Biogas besloten zich te zullen vestigen op Chemelot of de activiteiten verder uit te breiden. Veel aandacht is besteed aan de duurzaamheidsplannen en veiligheid.

De organisatie is, met deze stevige basis, nu toe aan een volgende stap waarin meer focus ligt op de activiteiten rondom de energietransitie, het behalen van de klimaatdoelstellingen, veiligheid en het versimpelen van de huidige complexe structuur op de locatie. Nu deze nieuwe fase aanvangt, is Claasen ervan overtuigd dat dit het juiste moment is een opvolger aan te stellen.

Om die reden heeft Chemelot Executive Director Robert Claasen besloten om het stokje per 1 oktober 2019 over te dragen. Claasen had een aanstelling als interim-directeur met de opdracht om een organisatie neer te zetten die verantwoordelijk is voor het realiseren van de Visie Chemelot 2025. De Chemelot organisatie richt zich op communicatie, acquisitie, de duurzaamheidsagenda van Chemelot en coördinatie van de overkoepelende activiteiten op het Chemelot-terrein.

Claasen licht toe: “Met veel plezier kijk ik terug op de opdracht die tot doel had voor Chemelot een organisatie te bouwen om de hoge ambities van Chemelot waar te maken ”, aldus Claasen. “Het is nu tijd voor een directeur die de ingeslagen weg vervolgt en de ambities van Chemelot verder realiseert. Voor mij is nu het moment aangebroken om door te gaan naar een volgende interim opdracht. Dit in de wetenschap dat er voor Chemelot een stevige basis ligt als cluster, er een stabiele organisatie staat en de afgelopen periode gezamenlijk met de bedrijven op Chemelot grote stappen zijn gezet om de doelstellingen uit de visie te kunnen realiseren.”

De verschillende belanghebbenden, die verenigd zijn in de Chemelot Board, betreuren zijn vertrek, maar kijken vooral met veel tevredenheid terug op het pionierswerk dat Claasen heeft verricht. “Wij hadden Robert graag nog een tijd aan ons verbonden. Hij heeft uitstekend werk verricht. Niet alleen staat er nu een slagvaardige organisatie, maar hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het voorstel voor het klimaatakkoord. Bovendien was hij het gezicht van Chemelot naar buiten”, aldus Jeroen Castelijn, namens de Chemelot Board.

De Chemelot Board verwacht op niet al te lange termijn een opvolger te kunnen benoemen. Die zal zich bezig houden met het verder uitbouwen van de Chemelot organisatie met als doel de meest veilige, duurzame en concurrerende chemiesite van Europa te zijn.

Een van de speerpunten is het aanjagen van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast zal de focus liggen op het realiseren van nog meer interne efficiency en synergie.