Onjuiste berichtgeving incident ammoniakwater

22 september 2020|Nieuws

Maandagavond 21 september jl. was er sprake van ammoniak geuroverlast op Chemelot en is er opgeschaald naar Grip 1. De nieuwsgeving hierover is helaas niet correct weergegeven. Het ammoniakwater wat in het bassin is gedoseerd was niet afkomstig van een schip.

Fabrieken op Chemelot staan in verbinding met de Integrale Afvalwater Zuivering Installatie van hier uit gaat het water naar het riool. Voordat dit gebeurt wordt dit water gecontroleerd. Op maandagavond is er ammoniakwater vanuit een fabriek naar het opvangbassin gegaan en is in de interne processen iets misgegaan bij het afvoeren van ammoniakwater naar een hiervoor bestemd bassin.  Dit wordt verder onderzocht. Omdat het bassin op dat moment leeg was heeft dit korte tijd geleid tot een verhoogde concentratie ammoniak op het terrein. De brandweer heeft het hele bassin met schuim afgedekt en heeft metingen uitgevoerd. Er zijn gelukkig geen hoge concentraties gemeten.