OMF traint operators met behulp van virtual reality

10 juli 2019|Nieuws

In een salpeterzuurfabriek van OMF (OCI Nitrogen) bevindt zich de tornmotor van de compressortrein die eens in de drie jaar weigert en niet tijdig start. Om fabrieksuitval te voorkomen, moeten dan in rap tempo bepaalde handelingen uitgevoerd worden. Hoe instrueer je nieuwe en ervaren operators over een voorval dat maar zo weinig voorkomt? Virtual reality biedt uitkomst.

Chemcubator: innovatieve community op Chemelot

Het idee voor deze VR-pilot is afkomstig uit de Chemcubator: een door Sitech opgerichte community van bedrijven op Chemelot die aan de slag willen met innovatieve ideeën. Wilbert Derks (Program Manager Innovations): “Binnen de Chemcubator zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën in het kader van Industrie 4.0. Elk idee toetsen we op haalbaarheid, met een ‘proof of concept’. Dat wil zeggen dat we aantonen dat Sitech of de chemische industrie er iets aan moet hebben. Dat doen we liefst samen met een bedrijf op Chemelot dat behoefte heeft aan verder onderzoek naar een dergelijke technologie. In dit geval wilden wij onderzoeken in hoeverre instructies met behulp van virtual reality toegevoegde waarde kunnen bieden. Bij OMF hadden ze een behoefte die daarbij aansloot, want ze wilden jonge maar ook ervaren operators leren hoe ze met die plotselinge weigering van de tornmotor moeten omgaan.”

Behoefte aan snel opleiden jonge mensen

VR-instructies kunnen gebruikt worden ter vervanging van het meester-gezelprincipe. Wat is dat? Wilbert: “Dit principe bestaat al sinds de middeleeuwen. Een gezel leert een vaardigheid door er in de praktijk mee bezig te zijn en door goed te kijken naar iemand die deze vaardigheid al beheerst: de meester. Omdat in de procesindustrie sprake is van een behoorlijke vergrijzing zullen de komende 10 jaar een enorm aantal vakmensen met pensioen gaan. Een jaar meelopen in het meester-gezel principe zal dan steeds moeilijker worden. Dus om de aanwezige kennis te waarborgen is het van belang jonge mensen sneller op te kunnen leiden en ervaring goed te kunnen overbrengen. Vandaar dat we op zoek moeten naar de mogelijkheden die de digitale wereld ons kan bieden.”

Lees hier het volledig artikel