Mitsui Chemicals Group start bouw fabriek op Chemelot en vestigt R&D Center op Brightlands Chemelot Campus

18 januari 2019|Nieuws

Vandaag geeft Mitsui het startsein voor de bouw van de fabriek op Chemelot voor productie van innovatief kunststof materiaal (PP Compound). De bouw van deze fabriek draagt bij aan de wereldwijde noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen verder te beperken.

Vanuit de automotive industrie is er sprake van een sterk toenemende vraag naar lichtgewicht oplossingen op basis van polypropeen kunststof materialen. Op die manier wordt het gewicht van auto’s verlaagd en heeft dit een positief effect op het brandstofverbruik, het bereik van elektrische auto’s, en dus ook op de vermindering van CO2 uitstoot. Dit draagt bij tot verdere verduurzaming van het autogebruik.

De planning is dat deze nieuwe fabriek medio 2020 start met de productie, wat een directe werkgelegenheid oplevert van ongeveer 100 arbeidsplaatsen. Deze arbeidsplaatsen bevinden zich op het gebied van R&D, maar het merendeel van de arbeidsplaatsen bevindt zich binnen de productie-omgeving. Het betreft hier geen zware chemische industrie. De productie bestaat uit het compounderen van polypropeen (mengen van kunststoffen met vulstoffen bij hogere temperatuur). 

Research Center op Brightlands Chemelot Campus

Naast de vestiging van de fabriek op het Industrial Park heeft Mitsui, na een zorgvuldig selectieproces, het besluit genomen een research Center te vestigen op  Brightlands Chemelot Campus. Op deze manier is het bedrijf in staat haar klanten in Europa direct en op maat te bedienen met innovatieve en duurzame oplossingen. Daarnaast versterkt Mitsui het wereldwijde R&D netwerk van de Groep.

Eén van de doorslaggevende factoren voor de keuze voor de Brightlands Chemelot Campus is gelegen in het feit dat het automotive cluster op Chemelot goed is vertegenwoordigd met spelers als SABIC, Arlanxeo, DSM, Sekisui, Brightlands Materials Center, Polyscope. Daarnaast onderscheidt de Brightlands Chemelot Campus zich met state-of the art faciliteiten en een hechte samenwerkende community waarin het delen van hoogwaardige kennis en expertise de kern is. De nabijheid  van VDL Nedcar en een aantal toeleveranciers  completeren het geheel.

"We zijn ervan overtuigd dat onze locatie op Chemelot buitengewoon gunstig zal zijn voor het leveren van wereldwijde service en materialen van de beste kwaliteit voor onze belangrijkste wereldwijde en lokale klanten. We willen vooral de Provincie Limburg en Chemelot met haar innovatiecampus bedanken voor de uitstekende ondersteuning tijdens ons onderzoek."; aldus Mr. Niki, Directeur Global Planning Mitsui Chemicals Inc.

Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur, Joost van den Akker (VVD), is  verheugd dat de bouw nu van start gaat en Mitsui gekozen heeft ook haar research faciliteiten op de Brightlands Chemelot Campus te huisvesten. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid.

“Mitsui Chemicals is een groot internationaal opererend chemisch bedrijf. De afgelopen jaren hebben meerdere Japanse bedrijven gekozen voor vestigingen in Limburg. We zien dat hier een Japanse gemeenschap ontstaat die ook aantrekkingskracht heeft op nieuwe investeerders uit dat land. Dat Mitsui met een fabriek én een Research & Development afdeling kiest voor Chemelot is voor ons een bevestiging dat deze internationaal steeds beter op de kaart staat als toonaangevende chemie- en materialensite. Dit komt mede dankzij de onderscheidende combinatie van het Chemelot Industrial Park en de Brightlands Chemelot Campus.”

Wethouder Pieter Meekels (economie) van de gemeente Sittard-Geleen juicht het toe dat Mitsui juist voor Sittard-Geleen kiest omdat hier ook de automotive sterk vertegenwoordigd is. ”Dat de Brightlands Chemelot Campus en VDL Nedcar elkaar versterken en bedrijven daarom voor deze regio kiezen, is een belangrijke economische ontwikkeling. Ik ben er van overtuigd dat meer bedrijven voor deze combinatie kiezen en daarmee de economie in de regio versterken.”

Robert Claasen, Directeur Chemelot is opgetogen dat na een voorspoedige vergunningsprocedure de bouw nu van start gaat en dat ook de R&D activiteiten van Mitsui op Chemelot gaan plaatsvinden. “Ik ben ervan overtuigd dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. Onze manier van samenwerken op het Industrial Park en met Brightlands Chemelot Campus  heeft zijn waarde bewezen. Mitsui Chemicals heeft, evenals Chemelot, duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan en maakt de expliciete keuze om vanuit Chemelot hun Europese positie binnen de automotive sector verder te versterken, zowel voor de productie als voor het R&D gedeelte. Het feit dat dit vanaf Chemelot gebeurt, beschouw ik als een compliment voor de manier waarop we op Chemelot met elkaar en met alle betrokken instanties samenwerken."

Bert Kip, CEO Brightlands Chemelot Campus licht toe “Het materialen ecosysteem is één van de drie speerpunten van de Brightlands Chemelot Campus. Met Mitsui Chemicals komt een wereldspeler in dit veld naar de Campus en versterkt daarmee ons snel groeiende materialen cluster. We zijn daarmee uiteraard zeer verheugd en zijn ervan overtuigd dat er een win-win zal optreden: Mitsui zal profiteren van de activiteiten in dit materialen ecosysteem door de aanwezigheid van andere industriële spelers (van startups tot grote corporates), opleidingen in het materialen veld (denk aan CHILL en de Science en Engineering faculteit van de Universiteit Maastricht) en de publiek-private onderzoekinstituten zoals het Brightlands Materials Center en Aachen Maastricht Institute for Bio-based Materials). Anderzijds zullen de spelers in het ecosysteem profiteren van de aanwezigheid van Mitsui.”