Minister: Rijksinvestering bij impuls werkgelegenheid

29 augustus 2023|Nieuws

“Het gaat pas goed met Nederland als het met heel Nederland goed gaat. We mogen meer oog hebben voor de identiteit van alle regio’s en moeten als Rijk anders gaan investeren. Door in ons beleid ook de vraag te onderzoeken: komt een investering ook ten goede aan inkomens en onze welvaart? En dan samen aan de slag te gaan rondom Chemelot door samen met de regio beleid in de praktijk te brengen.” Dat zei demissionair minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken tijdens haar werkbezoek aan Chemelot.

Chemelot-directeur Loek Radix juicht dat toe. “Het zou goed zijn als er één geïntegreerde aanpak van ministeries komt. Nu zijn meerdere afdelingen van verschillende ministeries verantwoordelijk voor Chemelot, wat zorgt voor gefragmenteerd beleid.”

We hebben de ambitie om in 2050 het eerste circulaire chemie- en materialencluster van Europa te zijn. Dankzij de verbondenheid van fabrieken werken de bedrijven zeer efficiënt op het gebied van energie en grondstoffen. Bovendien hebben we 1990 inmiddels 40% van de uitstoot aan broeikasgassen verminderd. Om de klimaatdoelen te halen, gaan we hernieuwbare grondstoffen inzetten, zoals hergebruikt afval en biomassa. Voor de verduurzaming van grondstoffen en energie zijn enorme investeringen nodig.