Duurzaamheid

Minister Adriaansens wil meedenken in snellere verduurzaming

01 november 2022|Nieuws

Hoge energieprijzen bedreigen de concurrentiepositie van de Nederlandse en Europese industrie. De helft van de fabrieken op Chemelot draait nu minder of niet. En om te verduurzamen, is gigantisch veel stroom nodig om fossiele grondstoffen en energie te vervangen.

“We moeten waakzaam zijn, omdat de vergroening en energietransitie anders nog wel eens heel lastig kunnen worden", zegt directeur Loek Radix van Chemelot. “Dit probleem los je niet op met een paar miljoen. Hier heb je Europa bij nodig”, weet ook Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken, op werkbezoek aan Chemelot. ,,Ik ga kijken wat we als kabinet kunnen doen of versnellen. En Europa nog sterker te maken voor een gelijk speelveld. We hebben een interne markt in Europa, maar je ziet dat ieder land onder druk anders omgaat met de hoge energieprijzen." Ze is onder de indruk van de omvang van Chemelot en de samenwerking van bedrijven en de zestig fabrieken. ,,Hoe men wat betreft producten van elkaar afhankelijk is. Hoe men hier bezig is met verduurzaming en innovatie en hoe wordt ingespeeld op uitdagingen als circulariteit en energiebesparing."

Minister Micky Adriaansens en Loek Radix

Het wringt momenteel tussen de hoge energieprijzen en de enorme kansen op Chemelot om te verduurzamen. Veel bedrijven zijn multinationals met hoofdkantoren in het buitenland en het is de vraag of zij in Europa of elders blijven investeren. ,,Zo heeft BASF onlangs kenbaar gemaakt vanwege de energieprijzen een deel van zijn activiteiten in Europa af te stoten", zegt Chemelot-directeur Loek Radix. ,,Een zeer verontrustend signaal. Temeer omdat deskundigen verwachten dat de energieprijzen in Europa nog wel twee, drie jaar hoog zullen zijn." Als de basisindustrie in Nederland zou stoppen omdat ze niet meer rendabel kan produceren, heeft dat namelijk ook grote gevolgen voor andere bedrijven/industrieën verderop in de keten die deze producten juist verwerken in hun eigen producten.