Milieujaarverslag 2021

20 juni 2022|Nieuws

De totale emissie aan broeikasgassen van Chemelot is in 2021 met 7% afgenomen. Chemelot bevindt zich qua reductie van broeikasgassen aan de top van de industriële clusters in Europa.

Daarnaast heeft Chemelot in 2021 duidelijk minder overlast voor de omgeving veroorzaakt dan in voorgaande jaren. Er waren geen GRIP-situaties. Bij de Milieuklachtenlijn kwamen 18% minder aan Chemelot toe te wijzen externe, gevalideerde klachten binnen in vergelijking met 2020. Dit is het laagste aantal in 5 jaar tijd.

We zijn heel blij met deze ontwikkelingen, maar we realiseren ons dat er nog veel te doen is. Met dit Milieujaarverslag 2021 geeft Chemelot inzicht in onder meer emissies en bijzondere voorvallen, met bijzondere aandacht voor omgeving, veiligheid en duurzaamheid. Lees hier meer: www.chemelot.nl/duurzaamheid/milieujaarverslag

Duurzaamheid is op Chemelot, net zoals binnen het Nederlandse en Europese beleid een centraal thema. Chemelot heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn en heeft daartoe een concreet perspectief vastgelegd in de brochure ‘Strategie Chemelot 2050’.

Ten opzichte van 1990, een belangrijk ijkjaar in het klimaatbeleid, namen onze broeikasgasemissies met 27% af. Bedenk hierbij dat tot ver in het eerste decennium van deze eeuw de emissies toenamen. Bovendien is sinds 1990 de productie op Chemelot verder toegenomen. Als daarvoor wordt gecorrigeerd, dan zijn de emissie per eenheid geproduceerd product met 40% afgenomen.