Leerzame uitwisseling met Tsjechische brandweerkorpsen

01 november 2019|Nieuws

Op 25 en 26 september bezochten brandweermensen van het Tsjechische bedrijf Draslovka en collega’s van de Tsjechische nationale brandweer voor de zesde keer onze bedrijfsbrandweer. Doel van het bezoek was ervaringen uitwisselen en leren van elkaar.

Contact met internationale cyanidesector

Het contact met de bedrijfsbrandweer van Draslovka dateert al uit 2010. Officier van Dienst Klaas van der Velde: “Op uitnodiging van AnQore was ik toen bij de European Chemical Industry Council (CEFIC) om feedback te geven op een calamiteitenoefening met een cyanide. Deze werd georganiseerd door Draslovka uit Kolin, Tsjechië. Net als AnQore is dit een van de bij CEFIC aangesloten bedrijven uit de cyanidesector: Draslovka verwerkt onder meer blauwzuur in producten voor de landbouwindustrie. Toen ik daar in 2016 opnieuw waarnemer was bij een calamiteitenoefening, kwam ik in contact met hun bedrijfsbrandweer.”

Leren van vergelijkbare incidenten

Hij gaat verder: “Tijdens de rondleiding in hun kazerne bleek dat de incidenten die ze daar hebben, vergelijkbaar zijn met die van ons. Dat bracht ons op het idee een uitwisseling te organiseren om van elkaar te leren. Het idee was een tweedaagse uitwisseling vooral voor de manschappen en hun bevelvoerder. Met een programma waarin naast rondleidingen en bezoekjes ook kleine inzetjes of oefeningen zaten. Die formule bleek zo succesvol dat we inmiddels al vijf uitwisselingen over en weer hebben gehad.”

Belangstelling voor samenwerking met overheid

Inmiddels is er regelmatig contact met de bedrijfsbrandweer van Draslovka. “Waar mogelijk wisselen we informatie uit”, laat Klaas weten. “Zo hadden zij veel vragen over incidenten met ammoniak. Daar kunnen wij veel over vertellen, gezien onze eigen ervaring en oefeningen in Zweden. Ook hadden ze interesse in onze samenwerking met de overheid. Tijdens een van de uitwisselingen zijn we dan ook gaan kijken bij het Meld en Coördinatie Centrum in Maastricht en bij de kazernepost in Sittard die reageert op meldingen op Chemelot. Bij dat bezoek waren ook mensen van de nationale brandweer van Tsjechië aanwezig. Dat was onder meer aanleiding voor een nauwe samenwerking tussen beide brandweerkorpsen in Kolin.”

Gezamenlijke internationale oefeningen

Bij de afgelopen bezoeken van de bedrijfsbrandweer van Draslovka aan de Chemelot site waren er dan ook steevast brandweermannen van de Tsjechische overheid aanwezig. Klaas: “We treffen elkaar soms ook bij internationale oefeningen. Zo organiseerde AnQore in 2018 een CEFIC-oefening in de brandweerzone Oost-Limburg (België). Er werd een scenario opgezet waarbij een tankcontainer van Draslovka natriumcyanide lekte op een industrieterrein. Doel was om te achterhalen of de plaatselijke brandweer ook in staat is de juiste gegevens te achterhalen bij een dergelijk incident. De Belgische brandweer was overigens verrast zoveel verschillende nationaliteiten aan te treffen op de oefenlocatie!”

Internationale contacten verder uitbreiden

Onze bedrijfsbrandweer hecht veel waarde aan de internationale contacten. Ook voor zaken waar beide brandweerkorpsen tegenaan lopen, zoals de vraag in hoeverre een normaal interventiepak voldoende bescherming biedt tegen cyaniden. “Dit willen we graag testen”, verklaart de Officier van Dienst. “AnQore vraagt hiervoor ondersteuning aan de CEFIC Council. Wat ons betreft gaan we in de toekomst door met de uitwisselingen en breiden we deze verder uit met brandweerkorpsen van andere bedrijven. Tijdens een gezamenlijke presentatie aan een cyanidecongres in 2017 bleek dat hiervoor al interesse bestaat,” eindigt hij.