Kort Kamerdebat over afsluiting Julianakanaal vlakbij Chemelot

23 mei 2024|Nieuws

Tijdens de vaste Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat met daarin woordvoerders van alle fracties is besloten om een tweeminutendebat in te plannen over de maandenlange afsluiting van het Julianakanaal ten noorden van Chemelot. Dit gebeurt op verzoek van PVV-Tweede Kamerlid Hidde Heutink. De fracties kunnen hiervoor moties indienen.

De Port of Chemelot is de grootste binnenhaven van Nederland, met een jaarlijkse overslag van bijna vijf miljoen ton droge én natte bulk. Hier staat de grootste overdekte all weather terminal in Nederland, met twee systemen voor bulkverlading voor kunstmestoverslag.

Chemelot bepleit het kanaal deels open te houden tijdens de werkzaamheden en te zorgen voor continudienst zodat de renovatie korter duurt. Bovendien hebben de werkgeversvereniging LWV, schippersvereniging en het bedrijfsleven bij de minister aangedrongen op het monitoren van risico’s als stremmingen op de omvaarroutes en op compensatie van de schade.

Het kost Chemelot en andere bedrijven in Limburg namelijk miljoenen euro’s per maand als het vervoer niet via het Julianakanaal kan. Eén binnenschip vervoert de lading van 50 tot 90 vrachtauto’s.

De Port of Chemelot in Stein is heel belangrijk voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten van de zestig fabrieken. Chemelot heeft de ambitie om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te produceren met circulaire grondstoffen. Deze worden gemaakt van hergebruikt (plastic) afval en gaan via een afgescheiden duurzame weg naar het industrieterrein. Hierdoor zijn minder vrachtauto’s nodig op de openbare weg en zorgt Chemelot naast verduurzaming van het cluster ook dat de omgeving schoner, stiller en veiliger wordt.