Koning bezoekt Chemelot in het kader van waterstof

06 juni 2023|Nieuws

Zijne Majesteit de Koning brengt vrijdagmiddag 9 juni een werkbezoek aan Chemelot, het industriepark en de Brightlands Chemelot Campus in Geleen.

Chemelot is één van de belangrijke industriële clusters van Nederland. Op het Industrial Park zijn 17 productiebedrijven actief in 60 verschillende fabrieken, die sterk met elkaar verbonden zijn, zowel wat betreft energie- als grondstofstromen. Bij deze bedrijven en op de Brightlands Chemelot Campus wordt hard gewerkt aan de omwenteling naar duurzame productie. Grondstoffen komen aan per trein, schip of vrachtwagen.
Naast de energietransitie is de grondstoftransitie zeker zo belangrijk. Chemelot heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te produceren. Dankzij de hoge mate van integratie is Chemelot uitstekend gepositioneerd om dat voor elkaar te krijgen.
“Als een chemische site in staat is om in 2050 volledig circulair te zijn, dan is het Chemelot wel”, stelt Loek Radix, Chemelot Executive Director.

De Brightlands Chemelot Campus (BCC) is een omgeving waar meer dan 3000 professionals in 120 bedrijven en instellingen -waaronder 60 startups- met 1200 studenten, werken aan de toekomstige chemische industrie. Het is inmiddels de grootste industriële chemische innovatieomgeving in Europa, in 10 jaar gegroeid vanuit DSM Research. BCC bevindt zich op, en werkt nauw samen met, het Chemelot Industrial Park, één van de grootste geïntegreerde chemische industriecomplexen in Europa met een ambitieuze verduurzamingsagenda.

De Koning spreekt met verschillende experts en vertegenwoordigers van bedrijven tijdens een rondleiding langs de expositieruimte op de campus en het plasmalab van Brightsite en de Universiteit Maastricht.
Een belangrijk onderdeel van de innovatieve inspanning gaat over duurzame productie van waterstof, met de nadruk op methoden vanuit grondstoffen zoals biomassa en afval, die worden ontwikkeld en geïmplementeerd als aanvullende alternatieven naast elektrolyse van water. Groene en/of biogene waterstof zorgt voor een constante stroom van belangrijke bouwstenen voor de chemische industrie op Chemelot. Het onderzoeksinstituut Brightsite op BCC, richt zich met name op duurzame processen om de CO2-productie en de CO2-voetafdruk van chemische fabrieken te verminderen en alternatieve waterstofproductieprocessen te ontwikkelen die geschikt zijn voor de chemische industrie.

Koning Willem-Alexander krijgt een toelichting op de visie en verduurzaming van Chemelot, met de verschillende processen rondom sustainable waterstof voor chemie. Ook komen concrete alternatieven voor duurzame waterstof aan de orde, zoals de grootschalige duurzame waterstofproductie via het FUREC-project van RWE dat huishoudelijk restafval opwerkt tot duurzame waterstof.
De Koning krijgt per bus een rondleiding over het Chemelot industrieterrein langs verschillende fabrieken, waaronder de OCI-ammoniakfabriek en de nieuwe hydrotreater van SABIC, waar waterstof uit de naftakraker wordt gebruikt om circulaire nafta uit afvalplastic te reinigen.

Koning Willem-Alexander opende in 2019 de eerste substantiële testinstallatie voor groene waterstof Hystock. Hij sprak op het congres 'Wind meets gas' (2021) over het belang van waterstof voor Nederland en de energietransitie, en bracht in dit kader onder meer bezoeken aan de TU Delft (2021), Industriepark Kleefse Waard, de Rotterdamse haven en diverse projecten op de Noordzee (2022).