‘Kaars van Geleen’ is veiligheidssysteem bij onderhoud

05 december 2023|Nieuws

Op ons terrein van 800 hectare groot staan 60 fabrieken, die de grondstoffen maken voor kunststoffen en kunstmest. Je kunt dan wel eens een vlam zien branden en misschien zelfs horen branden. Zo ook deze weken, naar verwachting tot medio december. Misschien vraag je je af waarom er gefakkeld wordt en waarom dat nodig is.

Wat is een fakkel?
De fakkel is een stalen toren met in de top een brander (met waakvlam) die op voldoende afstand van de installaties staat. De fakkels zijn ontworpen om in korte tijd de hele inhoud van de fabriek snel en veilig leeg te maken. Om fabrieken weer op te starten wordt er ook gebruikgemaakt van het fakkelsysteem. Fakkelen is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat de druk in installaties te hoog wordt. Het restant aan gassen in onze installaties worden afgevoerd via de fakkel en milieuverantwoord verbrand, zodat onze medewerkers veilig kunnen werken.

Wat wordt dan verbrand?
Het overgrote deel van de stoffen die tijdens het fakkelen worden verbrand, zijn koolwaterstoffen. Deze bestaan uit de chemische elementen koolstof en waterstof. Bij verbranding ontstaan dan kooldioxide en water. Om te zorgen dat daar geen roet bij vrijkomt, wordt stoom toegevoegd. Deze stoominjectie kan geluid veroorzaken. Hoe vaak en hoe lang fabrieken fakkelen, kan verschillen.

Wanneer fakkelen wij?
Bij groot onderhoud en verstoringen in ons productieproces wordt gebruik gemaakt van het fakkelsysteem. Fakkelen hoort bij het starten en stoppen van het productieproces. Daarnaast kan een fakkel continu te zien zijn, in de vorm van een ‘waakvlam’. Of zoals het in de volksmond ook wel wordt genoemd ‘kaars van Geleen’.

In principe fakkelen wij zo min mogelijk; de gassen in de installatie zijn grondstoffen, bedoeld voor productie en niet voor verbranding. Toch is het soms onvermijdelijk. Om (groot) onderhoud binnenin onze installaties te kunnen uitvoeren, moet de druk weggenomen zijn, de temperatuur gelijk zijn aan die van de buitenlucht en mag er geen olie of gas in de leidingen aanwezig zijn. Met andere woorden; de fabriek moet van binnen vrij van product zijn. Voor het leegmaken van de leidingen wordt het fakkelsysteem gebruikt.

Het kan ook zijn dat een fabriek door een verstoring ongepland uit bedrijf moet worden genomen. De gassen die dan nog in de leidingen zitten, worden dan richting de fakkel geleid en verbrand. Datzelfde gebeurt als de gassen in de fabriek niet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Ook dan dienen de leidingen vrij van product te worden gemaakt.

Bekijk ook onderstaande uitlegvideo over fakkelen: