Instructie toegang Chemelot voortaan online

21 augustus 2020|Nieuws

Vanaf 25 augustus 2020 verandert  de manier waarop bij  Chemelot de toegangsinstructie en de fabrieksveiligheidsinstructie plaatsvindt.

Toegangsinstructie Chemelot

Vanaf deze datum vindt de instructie en de daaropvolgende toetsing via de online omgeving “ENTER” plaats. ENTER is een online platform waarmee digitale veiligheidsinstructies op afstand kunnen worden gevolgd en getoetst. We willen hiermee een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de veiligheid.

Naast het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, draagt dit nieuwe platform bij een efficiëntere doorstroming om toegang tot het terrein en de fabriek te krijgen en is het proces bovendien Corona proof. De instructies, gevolgd door een toetsing, vinden voortaan online en in de eigen omgeving plaats, en kunnen in de eigen taal gevolgd worden.

Om werkzaamheden te mogen verrichten op het chemisch industrieterrein Chemelot is een persoonlijke firmapas noodzakelijk. Deze wordt uitgereikt nadat de instructies zijn gevolgd en de daaropvolgende  toetsing met goed gevolg is afgelegd. Het aanvragen voor verlenging van de firmapas kon ook al online plaatsvinden.

Wanneer de toetsing goed is afgerond kan de pas worden opgehaald bij het Centraal Bureau Bedrijfspassen (Gate 5). Wanneer er sprake is van een verlenging van de geldigheidsduur van de pas (na 3 jaar) en de instructie en toets met goed gevolg is afgelegd, wordt deze automatisch verlengd.

Fabrieksveiligheidsinstructie Chemelot

Wanneer je toegang nodig hebt tot een of meerdere fabriek(en) , dan is het verplicht ook de fabrieksveiligheid training te volgen binnen ENTER. Voorheen gebeurde dit in het Alert & Care Center voor nieuwe medewerkers of online voor verlengingen. Deze fabrieksveiligheidstraining kan nu ook in de eigen (online) omgeving worden gevolgd en getoetst.

Bezoekers

Bezoekers van het Chemelot terrein worden vooralsnog niet geïnstrueerd en getoetst via ENTER. Bezoekers worden opgehaald en begeleid door een Chemelot pashouder.

Brightlands Chemelot Campus 

Medewerkers, contractors en studenten die alleen toegang hebben tot de Brightlands Chemelot Campus  volgen de veiligheidsinstructie via het systeem van de campus om toegang te krijgen tot de campus , dit systeem staat los van de instructie om toegang te krijgen tot het industrial park via ENTER.  

Wanneer je vragen hebt over de toegangsinstructie of de fabrieksveiligheidsinstructie via ENTER, ga dan naar www.thisisenter.nl/chemelot of stuur een e-mail naar helpdesk@enter.coach