Positieve reacties op drukbezochte informatieavond over ontwikkelingen in Stein

04 juli 2022|Nieuws

Op Chemelot zijn we hard aan het werk om een klimaatneutrale chemiesite te worden. Om dat mogelijk te maken, is een energietransitie nodig. We vinden het belangrijk je goed te informeren hierover. Zoals tijdens de recente informatiebijeenkomst in Urmond.

Aanleiding was de aangevraagde vergunning voor de aanleg van een extra losplaats in de haven, een extra leiding voor biopropeen in een bestaand tracé en twee opslagtanks op Chemelot. Nu zijn we een van de grote CO2-uitstoters van Nederland, in de komende jaren gaan we dat terugbrengen naar nul. De haven speelt hierin een belangrijke rol.

Fijn dat circa zestig belangstellenden met ons, AnQore, DSM en Sabic in gesprek zijn gegaan over de impact van de veranderingen en welke voordelen dit kan opleveren voor omwonenden: minder vrachtverkeer door Stein en minder geluid bijvoorbeeld.

In deze presentatie zie je hoe we samen met de 200 bedrijven op de site bouwen aan een duurzame toekomst voor iedereen: bekijk hier de pdf