Turn Arounds: geplande shutdowns met minimale downtime

23 december 2019|Nieuws

Elke fabriek op Chemelot moet er periodiek aan geloven: groot onderhoud. Een ingrijpende en complexe operatie, waarvoor de fabriek doorgaans enkele weken wordt stilgelegd. In hoog tempo wordt de fabriek dan grondig gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd en waar mogelijk verduurzaamd. Honderden tot soms wel duizenden medewerkers van Sitech en andere bedrijven verzetten in korte tijd geweldig veel werk. Want als ‘tijd is geld’ ergens voelbaar is, is het wel gedurende zo’n onderhoudsstop (ook wel ‘shutdown’ of ‘Turn Around’ geheten). Leendert Kuijpers (Chief Operational Officer) en Sven Ritt (TA manager) van Sitech leggen uit waarom elke Turn Around weer een unieke uitdaging is en hoe de verwachtingen voor 2020 zijn.

Core business voor Sitech
Turn Arounds zijn complex. Voor Sitech, voor de klanten van Sitech (een aantal bedrijven op het terrein), voor de contractors. Complexiteit die volgens Leendert Kuijpers vraagt om een stevige centrale regie. “Turn Arounds zijn de core business voor Sitech en er komt altijd veel bij kijken. Aspecten als tijd, scope, materialen en geld komen terug en staan onder druk, omdat de fabrieken gedurende de Turn Around stilstaan en geen productie draaien. We willen de Turn Around dan ook geen dag te lang laten duren! De timing wordt gestuurd vanuit de verplichte keuringsperiode van de betreffende fabriek, waarbij op het Chemelot-terrein vaak een koppeling plaatsvindt, omdat de ene fabriek de grondstof levert voor de andere. We plannen een Turn Around dan ook strak volgens een draaiboek. En met de voorbereidingen starten we meestal al een jaar voor de eigenlijke Turn Around.”

Samenwerken vanuit één doel
Sitech werkt vanuit de totale keten aan de Turn Arounds, de hele organisatie is betrokken. Sven Ritt: “Om te beginnen hebben we natuurlijk een onvervangbare kennis van de plant en de aanwezige fabrieken. Dat koppelen we bij elke Turn Around aan alle mogelijkheden die we binnen onze eigen organisatie hebben. Iedereen doet mee en vult elkaar aan. Zo werken we samen vanuit één doel: het maximale uit de plant halen door deze zo goed mogelijk te onderhouden, tijdens de Turn Arounds én in de periode ertussenin.”

Leren van eerdere Turn Arounds
Hoewel de geïntegreerde aanpak van Sitech stevig is gestoeld op jarenlange expertise, vormen de Turn Arounds een continu leerproces. Elk project levert weer nieuwe data op om te blijven finetunen, weet Leendert uit ervaring. “Vanuit onze ervaringen in 2018, hebben we in 2019 structurele verbeteringen kunnen doorvoeren." Was 2019 al een druk Turn Around jaar, voor 2020 ligt een nog grotere uitdaging te wachten. Dat zal zelfs de grootste TA-planning in de geschiedenis van Sitech worden. “We anticiperen nu al op de hoeveelheid werk die op ons afkomt in 2020,” zegt Sven, “waarbij we zeker prioriteit geven aan de vraag: hoe houden we alle mensen gezond aan het werk en hoe kunnen we de veiligheid en kwaliteitsnormen bewaken? We zorgen dat iedereen zich bewust is van de taak die voor ons ligt en we werken aan verwachtingenmanagement bij onze klanten en onze contractors. We willen leren van onze evaluaties en samen met onze klanten en contractors verbeteren.

Op weg naar lange termijnsucces
Alle inspanningen zijn er uiteindelijk op gericht om te komen tot een hogere kwaliteitsstandaard, een Sitech-kwaliteitsstandaard voor Turn Arounds. “We zijn nog niet waar we willen en moeten zijn, maar werken er hard aan met het hele team,” zegt Leendert. "Door onze organisatie sterker neer te zetten en onze best practices te vertalen naar permanente verbetering, ontstaat ruimte voor flexibiliteit zonder in te boeten op resultaat of veiligheid. Dat is de duurzame oplossing voor Sitech, onze klanten en contractors.” Waar Sven aan toevoegt: “Door onze teams te verkleinen en dedicated voor de plants te laten werken, optimaliseren we per speler en houden we inzicht in de hele keten. Dan moeten we dus niet werken van TA naar TA, maar continu werken aan verbetering en onderhoud van de fabriek. Zo ben je altijd op de juiste plek, kun je plantkennis delen en gestructureerd te werk gaan."

Meer informatie over groot onderhoud op Chemelot?
Bekijk onze Samen bewust veilig pagina via: www.chemelot.nl/bewustveilig
 

Sitech Services besteedt in de decembereditie van haar relatiemagazine Maximize uitgebreid aandacht aan de specifieke uitdagingen, verwachtingen en innovaties op het gebied van Turn Arounds. Meer lezen hierover? Neem dan contact op via communications@sitech.nl voor een eigen exemplaar.