Een groene revolutie in de chemiesector, hoe werkt dat?

30 december 2021|Nieuws

We staan aan de vooravond van een groene revolutie in de chemiesector. Dat moet ook, wil de chemische industrie net als alle andere sectoren in 2050 klimaatneutraal zijn. Nu is Chemelot door de wol geverfd omdat het al meerdere evoluties heeft doorgemaakt. En ook directeur Loek Radix is een ervaren rot. “Als er een chemische site is die in 2050 volledig circulair kan zijn, dan is het Chemelot wel.”

De doelstellingen voor 2030 en 2050 zijn algemeen en internationaal bekend en vaak breed omschreven. Maar er zijn natuurlijk ook tastbare cijfers. Zoals: de Nederlandse industrie heeft als doelstelling om in 2030 een reductie te realiseren van 14,3 megaton CO2. Op Chemelot wil Loek Radix zijn deel voor elkaar krijgen door bestaande processen te optimaliseren, en wel langs drie sporen.

Het eerste spoor is reductie van lachgas, een bijproduct van de productie van chemicaliën. Radix: “Hiermee zijn al 0,6 megaton aan CO2-equivalenten verminderd door ingrepen bij Fibrant.” Fibrant is een van de zeventien productiebedrijven op Chemelot en een wereldwijde producent en leverancier van hoogwaardige chemische producten en technologie.

Het tweede spoor waarlangs Chemelot wil optimaliseren is CCS. Dit is de afkorting voor carbon capture and storage, ofwel het afvangen en opslaan van CO2. Radix legt uit dat bij de waterstofproductie van Chemelot zuivere CO2 vrijkomt die relatief makkelijk is af te voeren. “Maar CCS is een tijdelijke oplossing, want je moet natuurlijk toe naar het oplossen van de oorsprong: het verminderen van CO2.”

Het derde spoor is, zoals Radix dat zelf noemt, een verzameling van verschillende, kleinere ingrepen door energiegebruik te optimaliseren. “Zo kan Chemelot via kleinere projecten een bijdrage leveren aan het grotere doel.”

Lees meer over de weg van Chemelot naar 2030-2050 via Change Inc.