Een circulaire, duurzame en volledig klimaat neutrale chemiesite in 2050

30 december 2021|Nieuws

Chemelot wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De omschakeling naar groene grondstoffen en duurzame energiebronnen om de fabrieken te laten draaien, is een enorme uitdaging. We maken hierover graag afspraken met de nieuwe regering, die kansen biedt in het regeerakkoord. Het is belangrijk om deze transitie ook landelijk goed te af te stemmen met overheden en de andere industrieclusters in Nederland, zodat economie, welvaart en leefbaarheid samen blijven gaan.

Stefan Dölcken van De Limburger ging in gesprek met directeur Loek Radix van Chemelot: "Er is geen enkel chemiecluster dat al zo ver is opgeschoten.”

In bijgaand artikel lees je meer over de ambitie, de koers en vooral de resultaten. 
Let op! Artikel is alleen toegankelijk via abonnement op De Limburger.