Corona update vanuit Chemelot

16 maart 2020|Nieuws

Het coronavirus (Covid-19) ontwikkelt zich snel over de hele wereld en in deze context moeten we alert en goed verbonden blijven om ervoor te zorgen dat we allemaal veilig blijven.

De afgelopen dagen bereikten ons veel vragen over het coronavirus dat steeds dichterbij komt. Hoe te handelen? We begrijpen en delen de zorgen die er leven. Om deze reden is vanuit Chemelot (CSP) sinds een aantal weken het Chemelot Response Team Corona actief met als doelstelling overzicht te houden en bieden van informatie en protocol aan de bedrijven en medewerkers op het terrein.  

In het algemeen volgt Chemelot de richtlijnen zoals aangegeven door de GGDZL, waarbij Chemelot (wanneer nodig) aanvullende richtlijnen kan adviseren. 

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. De maatregelen die een bedrijf neemt, kunnen  daarom verschillend zijn. Het crisisteam adviseert rondom preventieve maatregelen ter voorkoming en algemene handelswijze in het geval van een (mogelijke) besmetting. En daarnaast adviseert het crisisteam ook rondom de mogelijke impact op de reguliere bedrijfsvoering en projecten op het Chemelot terrein.

Gistermiddag werd duidelijk dat grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen als vitaal proces is aangewezen. Dit geldt dan ook voor Chemelot. 

Voor de medewerkers op Chemelot met kritische functies bij alle bedrijven in de (petro)chemische sector hetzelfde handelingsperspectief zoals aangewezen voor andere vitale processen (bijvoorbeeld zorgsector).

Dat betekent dat het handelingsperspectief geldt voor kritische functies binnen onze processen (bijvoorbeeld medewerkers in controlekamers, procesoperators, bedrijfsbrandweer en security).

Bedrijven maken zelf een afweging welke functies als kritisch worden gekwalificeerd. Het advies is om medewerkers zonder kritische functies conform het overheidsadvies zoveel mogelijk thuis te laten werken om besmetting te voorkomen. Vanuit Chemelot blijven wij de situatie voortdurend en nauwgezet volgen, de maatregelen en stadia van de respons, en wij zullen, wanneer de situatie daarom vraagt, deze aanpassen.

Wanneer er vragen zijn, laat het ons weten via het contactformulier of via info@chemelot.nl

Ten slotte, we realiseren ons ten volle dat bovenstaande maatregelen impact hebben op ons dagelijks leven en de manier waarop we werken.

Maar we weten ook dat we hier samen doorheen kunnen komen. We zijn ontzettend onder de indruk hoe iedereen reageert, met grote flexibiliteit, inzet, begrip en saamhorigheid.