Constructie QCP en ontsmet water verminderen geurhinder en vliegen

30 maart 2023|Nieuws

Tijdens een informatiebijeenkomst in Beek heeft QCP de circa honderd bewoners een inkijkje geven in de producten en processen van het recyclingbedrijf op Chemelot. Samen met het naastgelegen bedrijf CeDo, de gemeenten Beek en Sittard-Geleen is gesproken over het verminderen van geur- en vliegenoverlast. QCP heeft uitgelegd wat het vanuit zijn verantwoordelijkheid doet.

Quality Circular Polymers (QCP) werkt sinds 2015 met een zogenoemde closed box, een gesloten fabriek met een constante onderdruk. Dat betekent dat lucht naar binnen wordt gezogen en de fabriek via filters verlaat. Alles dat nodig is, gebeurt binnen. Zoals het lossen van vracht, wassen, verwerken en opslaan van de grondstoffen. Ook als er maden of vliegen in je PMD-afval zitten, komen ze het pand hierdoor niet levend uit.

QCP heeft bovendien een nieuwe waterzuivering, die het spoelwater ontsmet waardoor het water en het afval geen vliegen meer aantrekken. Nieuwe vliegenlampen vangen de insecten weg. 

Bekijk hieronder in zes minuten hoe QCP werkt:

In 2018, 2019, 2020 en 2022 zijn onafhankelijke onderzoeken verricht. Hieruit is gebleken dat klachten over vliegen- en geuroverlast niet toe te wijzen zijn aan de bedrijven op naast Chemelot.

Chemelot voldoet aan haar gedegen milieuvergunning. Het naleven van deze eisen wordt regelmatig gecontroleerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD), met wie we nauw contact hebben over het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving. Ook bij de omliggende gemeentebesturen zetten we in op een constructieve dialoog en samenwerking.

De bedrijven op Chemelot investeren bovendien in een gezonde en veilige omgeving; om te werken op het terrein en om te wonen en recreëren in de regio. Zo nemen we maatregelen die mogelijke overlast bij de bron aanpakken. Klachten nemen we serieus en specialisten volgen deze op.