Chemie helpt emissies vermijden

27 januari 2020|Nieuws

De chemische industrie reduceert de uitstoot van broeikasgassen niet alleen door de eigen processen te verduurzamen, maar zorgt via haar producten ook voor aanzienlijke vermeden emissies in andere sectoren. Bijvoorbeeld door isolatiematerialen in de bouw, lichtere materialen in auto’s en lage-temperatuur-wasmiddelen bij de consument.

In het kort

  • Chemische industrie zorgt via haar producten voor aanzienlijke vermeden emissies van broeikasgassen in andere sectoren.
  • Chemie Magazine presenteert dit jaar tien belangrijke klimaatinnovaties die bijdragen aan deze vermeden emissies.
  • Het gaat om producten zoals isolatiematerialen, lichte materialen in auto’s en lage-temperatuur-wasmiddelen.

De chemische industrie in Nederland wil de eigen emissies van broeikasgassen in 2030 met ten minste 49 procent hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. De ambitie van de sector is om in 2050 nagenoeg CO2-neutraal te zijn, om zo zijn bijdrage te leveren aan de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden te laten uitkomen.

Lees het volledige artikel in Chemie magazine