Chemelot verheugd over uitspraak rechtbank inzake CSP

30 januari 2024|Nieuws

Chemelot heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank. Het is aan de individuele bedrijven op Chemelot om te reageren op de uitspraak over hun individuele zaak. Chemelot is in ieder geval verheugd dat de rechtbank niet meegaat in het beeld dat het OM geschetst heeft over de rol van Chemelot Site Permit (CSP) en dat beeld komt ook niet overeen met de intentie waarmee CSP twintig jaar geleden is gestart vanuit de bedrijven.

“Het vizier van Chemelot kan nu gericht worden op de toekomst, op de missie om het eerste klimaatneutrale chemiecluster van Europa te worden. Dat is niet alleen goed in de strijd tegen klimaatverandering, maar verzekert ook de economische toekomst van het complex en niet te vergeten de meer dan 30.000 Limburgers die economisch afhankelijk zijn van de activiteiten op Chemelot. Veiligheid heeft en houdt uiteraard de hoogste prioriteit voor alle bedrijven op Chemelot”, reageert Chemelot-directeur Loek Radix. “Het is goed dat er nu een uitspraak is in deze juridische procedure. Dat neemt natuurlijk niet weg dat elk incident of slachtoffer er een te veel is. De beeldvorming die is ontstaan als gevolg van de rechtszaken hebben de medewerkers op Chemelot erg geraakt.
Deze uitspraak is niet alleen een overwinning voor CSP, maar ook voor mensen die Chemelot maken tot wat het nu is.”

Geen medepleger
Voor CSP heb je volgens de rechtbank als vergunninghouder diverse verplichtingen rondom het terrein van Chemelot. De rechtbank oordeelt dat het daarbij dan met name gaat om het coördineren van algemene zaken. “CSP wordt niet verantwoordelijk geacht voor de manier waarop de verschillende ondernemingen hun bedrijfsprocessen in hun fabriek organiseren en daarmee ook niet voor overtredingen die op dat uitvoerende niveau plaatsvinden. CSP kan niet als medepleger worden aangemerkt voor de ongevallen die plaatsvonden bij de verschillende bedrijven. Zij heeft daar geen concrete bijdrage aan geleverd.” De rechtbank spreekt de overkoepelende organisatie daarom vrij van alle verwijten.