Chemelot Milieujaarverslag 2018

09 oktober 2019|Nieuws

Chemelot publiceert het milieujaarverslag over 2018. In dit jaarverslag is meer te lezen over de veiligheids- en milieuprestaties van Chemelot in het kalenderjaar 2018.

Vanuit Chemelot vinden wij het belangrijk om aan de directe omgeving te laten weten wat er op het Industrial Park en op de Brightlands Chemelot Campus gebeurt dat van belang kan zijn voor de omgeving.

Met dit milieujaarverslag wil Chemelot dan ook meer inzicht en vooral duidelijkheid geven wat er in 2018 de revue is gepasseerd als het gaat om emissies en bijzondere voorvallen. Daarnaast stond het jaar 2018 vooral in het teken van veiligheid en duurzaamheid.

Om de veiligheidsprestaties en veiligheidsorganisatie van Chemelot verder te verbeteren is het programma ‘Samen bewust veilig’ van start gegaan. Tevens zijn in mei 2018 de duurzaamheidsplannen van Chemelot ontvouwd om de ambitie om in 2025 de meest veilige, duurzame en competitieve site van Europa te kunnen realiseren. In het milieujaarverslag is te lezen welke stappen er inmiddels gezet zijn om dit te bereiken.

De informatie van het Chemelot Milieujaarverslag 2018 betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018.