COLUMN: Chemelot is koploper

11 mei 2022|Nieuws

De enorme welvaartsexplosie die de Westerse landen (en later ook Azië) na de Tweede Wereldoorlog hebben gerealiseerd heeft drie redenen. Op de eerste plaats is er de ruime beschikbaarheid van goedkope energiebronnen (steenkool, olie en aardgas). Op de tweede plaats is er de indrukwekkende productiviteitsstijging in de basisindustrie (zoals chemie en staal), waardoor basisgrondstoffen spotgoedkoop zijn. Die basisgrondstoffen staan weer aan het begin van nagenoeg alle industriële maakprocessen. Op de derde plaats is de voedselvoorziening inmiddels probleemloos, dankzij de steeds slimmere inzet van kunstmest in de landbouw.

Deze ontwikkeling heeft ook een keerzijde: klimaatverandering en uitputting van fossiele grondstoffen. Inmiddels genoegzaam bekend.

De grote uitdaging waar de samenleving voor staat is: hoe verduurzamen we de energievoorziening en de productie van basisgrondstoffen, terwijl we tegelijkertijd onze welvaart min of meer kunnen handhaven. Chemelot staat in het centrum van deze uitdaging. Op Chemelot produceren we grote hoeveelheden (grondstoffen voor) kunststoffen en kunstmest. We doen dat op basis van fossiele grondstoffen (olie en aardgas) en gebruiken daarbij heel wat energie (voornamelijk aardgas). Tegelijkertijd staat Chemelot op de tweede plaats in Nederland wat betreft de industriële uitstoot van broeikasgassen. De kunst is om onze producten goedkoop te blijven produceren, als basis van onze welvaart, maar om dat op een duurzame, circulaire manier te gaan doen.

De plannen liggen klaar. Voor 2030 en voor 2050. Niet alleen woorden, maar ook daden. Chemelot is het industriële cluster dat momenteel koploper is in de reductie van broeikasgassen. Dankzij de hoge mate van integratie op Chemelot - het product van de ene installatie is de grondstof voor een andere - is onze opgave, conceptueel, te overzien. We moeten onze fossiele grondstoffen vervangen door circulaire grondstoffen (afval en biomassa) en we moeten groene elektriciteit als energiedrager gaan gebruiken voor onze processen. Ook hier geldt: niet alleen woorden, maar ook daden.

Er wordt op Chemelot al flink geïnvesteerd in de productie van circulaire grondstoffen en een groot deel van de stroom die we gebruiken is groen. Er moet ook nog ontzettend veel ontwikkeld worden. De benodigde technologie ligt niet op de plank, maar we werken er hard aan op de Brightlands Chemelot Campus, met een belangrijke rol voor het samenwerkingsverband Brightsite. En binnen de Chemelot Circular Hub werken we nauw samen met de provincie Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, de Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd, VISTA College, de bedrijven op Chemelot, zoals SABIC en DSM, LIOF, TNO en de Brightlands Chemelot Campus in een brede alliantie om Limburg het circulaire centrum van Europa te maken. Dit alles overziend, durf ik te zeggen: als er een chemisch cluster er in slaagt om in 2050 volledig circulair te zijn, dan is het Chemelot wel. 

Loek Radix
Executive Director Chemelot