Chemelot circulair, de routekaart in één oogopslag

14 maart 2024|Nieuws

Chemelot bestaat in 2026 100 jaar en is gevestigd op het terrein van de voormalige staatsmijn Maurits in Geleen. Onze ambitie is om in 2050 of eerder de eerste circulaire chemie- en materialensite van Europa te worden. Dat betekent klimaatneutraal produceren met hergebruikte grondstoffen als biomassa en (plastic) afval.

In 2030 willen we halverwege staan. En als het ergens lukt, is het op Chemelot met zijn 60 fabrieken en de Brightlands Chemelot Campus. Dankzij de unieke synergie tussen beiden, waar ongeveer 200 bedrijven en kennisinstellingen werken aan circulaire materialen en duurzame chemie.

In bijgaande brochure ontdek je hoe Chemelot de uitdagingen van duurzaamheid en economische druk aanpakt met een integrale strategie voor het hele cluster.

Chemelot is cruciaal voor de welvaart en het welzijn in Nederland en Europa. Het levert namelijk essentiële grondstoffen voor dagelijkse gebruiksvoorwerpen, zoals laptops, tafels, brillen, sportkleding, telefoons en auto-onderdelen.
Historisch gezien is Chemelot altijd een enorme bron van werkgelegenheid geweest. Circa 30.000 mensen hebben werk en inkomen dankzij Chemelot. Niet voor niets wordt het de banenmotor van Limburg genoemd. En dat moet vooral zo blijven.

Chemelot staat aan de vooravond van een belangrijke transitie: de grondstoffen die hier gemaakt worden, zijn van toepassing op heel veel sectoren, volgens koningin Máxima bij haar werkbezoek aan Chemelot op 5 maart 2024.
Winnaars hebben een plan, concludeert minister Micky Adriaansens over Chemelot, bij de presentatie van de aangescherpte strategie.

We realiseren onze ambitie aan de hand van drie pijlers:

  • Grondstoffentransitie
  • Energietransitie
  • Circulair water

Chemelot is inmiddels koploper verduurzaming in Nederland. Sinds 2000 zijn de broeikasgasemissies met meer dan 50% afgenomen, de uitstoot van stikstofoxide met meer dan 75% verminderd en die van ammoniak zelfs met 90%. Zo is Chemelot belangrijk voor het halen van de wereldwijde klimaatdoelen, in combinatie met het behoud van 30.000 banen in de regio.

We zijn in de afgelopen 100 jaar meermaals succesvol geweest in het doorlopen van transformaties: van steenkoolproductie naar bulkchemie, van een staatsbedrijf als eigenaar naar 18 multinationals die de fabrieken bedrijven die met elkaar verbonden zijn. Nu zijn we onderweg naar circulariteit.

Verbinding en samenwerking met overheden, de omgeving, ondernemers en onderwijs is voor ons ook heel belangrijk. Met omwonenden, de drie gemeenten om ons terrein heen en de Provincie. Onder meer de Provincie heeft de ambitie om de meest prominente circulaire regio van Europa te worden. Chemelot is volop in beweging en heeft al 100 jaar een traditie in transitie.

Samengevat is Chemelot niet alleen een bron van welvaart voor de regio, maar ook een cruciaal knooppunt voor innovatie op nationaal en Europees niveau. Het bevordert technologische vooruitgang, creëert werkgelegenheid en draagt bij aan duurzame oplossingen voor wereldwijde uitdagingen.

Meer over de projecten die de verduurzaming van Chemelot een boost geven en die koningin Máxima heeft gezien, lees je hier.