Brightlands Chemelot Campus centrum innovatie woningisolatie

24 maart 2021|Nieuws

Op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen werkt een nationaal consortium van bedrijven, onderzoeksinstituten en kennisinstellingen samen aan een nieuwe, slimme methode om woningen snel en tegen lage kosten te isoleren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenoemde aerogel, een soort luchtschuim dat samen met een binder in de spouwmuren gespoten wordt, en van transparante isolerende infrarood werende raamfolies. Dankzij deze methodes is het mogelijk woningen te isoleren naar een A+ niveau waarmee het energieverbruik voor verwarming daalt met ruim de helft.

Bright Renovatie Isolatie voor woningschil door (Advanced) Materialen en Methodes, kortweg BRIMM, heet het project dat de isolatie van woningen in Nederland in een stroomversnelling moet brengen. ‘In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn’, zegt Bram Tankink, business developer duurzaamheid van Brightlands Chemelot Campus en projectleider van BRIMM. ‘Een enorme opgave, onder andere omdat 3,7 miljoen woningen in Nederland onvoldoende geïsoleerd zijn waardoor warmtepompen voor deze woningen niet renderen. Door in oude woningen spouwen en vloeren te isoleren met traditionele materialen kom je niet tot de benodigde isolatiewaarde die nodig is om van het gas af te komen. Daarom wordt er nu veel gekeken naar het plaatsen van nieuwe voorzetgevels. Dat vergt grote investeringen en kost bovendien veel tijd; bijna twee weken per rijtjeshuis. Met de methodes die wij ontwikkelen is een huis in nog geen twee dagen geïsoleerd tegen veel lagere kosten.’

Vorig jaar vormden de bedrijven Aerobel, Takkenkamp Groep, Physee en Kriya Materials samen met woningcorporatie ZOwonen, Universiteit Maastricht, Technische Universiteit Eindhoven, de academie Built Environment en Engineering van Zuyd Hogeschool, Brightlands Materials Center/TNO, Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) en Brightlands Chemelot Campus een consortium om de mogelijkheden van aerogel te onderzoeken.

Lucht
Aerogel is een materiaal dat onder meer in de ruimtevaart wordt gebruikt en voor 99 procent bestaat uit lucht. ‘Een materiaal dat bijna geen warmte geleidt’, aldus Bram Tankink. ‘De productie van aerogel is momenteel heel duur, maar met Aerobel Nederland, gevestigd op de campus, en TU/e wordt nu onderzoek gedaan naar een methode om veel goedkoper aerogel te produceren. Daarbij wordt gekeken naar het gebruik van reststromen uit de industrie, dus duurzaam én circulair. Perfect passend bij onze campus, één van de redenen voor het consortium om zich hier te vestigen. Vanzelfsprekend moet er nog veel onderzoek plaatsvinden, maar het is een veelbelovende methode die verduurzaming van woningen in een stroomversnelling kan brengen. Een belangrijke stap in het afkoppelen van gas.’

Met Brightlands Chemelot Campus als penvoerder heeft het consortium een plan geschreven dat voorziet in de ontwikkeling van verschillende aerogel-toepassingen als isolatiemateriaal en infrarood werende folies op ramen, waarbij naar de hele gevel gekeken wordt. Naast aerogel wordt een transparante Low-e folie met infrarood werende eigenschappen voor ramen ontwikkeld door Brightlands Materials Center, samen met het op de campus gevestigde Kriya Materials, gespecialiseerd in nanotechnologie.

Circulair
Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus, juicht het initiatief toe. ‘Een circulaire toekomst bouw je met de partners in de circulaire waardeketens. In BRIMM brengen we partijen in de circulaire waardeketen voor de verduurzaming van de woningbouw bij elkaar. Een prachtig voorbeeld hoe we samen vormgeven aan de Chemelot Circular Hub. Wij zijn trots om daar ons steentje aan te mogen bijdragen.’

Lees het volledige artikel via Brightlands Chemelot Campus.