Black Bear Carbon ontwikkelt fabriek op Chemelot Industrial Park

16 maart 2021|Nieuws

Black Bear Carbon heeft de intentie een fabriek te bouwen op het industriepark Chemelot en draagt bij aan de ambitie van Chemelot uit te groeien tot eerste circulaire hub in Europa. 

  • De fabriek op Chemelot zal gaan opereren onder de naam Recovered Carbon Black Nederland (RCBNL) als een 100% dochter van Black Bear Carbon. 
  • In de fabriek zal rubbergranulaat afkomstig van auto- en vrachtwagenbanden omgezet worden in hoogwaardige basisproducten olie, gas en carbon black 
  • Gesteund door Chemelot en lokale partners bereidt Black Bear Carbon zich voor om in het derde kwartaal van 2021 te beginnen met de bouw van de fabriek  
  • Black Bear organiseert samen met Chemelot een online informatiesessie op vrijdag 26 Maart. 

Black Bear Carbon, het innovatieve Limburgse bedrijf dat carbon black, olie en gas terugwint uit bandengranulaat, kondigt aan een fabriek te willen gaan realiseren op het industriepark Chemelot in Geleen. Een eerdere fabriek in Nederweert, in een joint venture met bandenrecycler Kargro, is na een brand in februari 2019 ontmanteld. Na een intensieve periode van twee jaar maakt Black Bear Carbon haar reputatie als technologie-pionier waar met de ontwikkeling van een best-in-class fabriek op het gebied van proces, veiligheid en betrouwbaarheid.   
Eind 2019 kondigde Black Bear Carbon aan naar Rotterdam te gaan en startte in 2020 daar ook voortvarend mee. In de loop van 2020 bleek een tijdige realisatie van RCBNL moeilijk haalbaar als gevolg van de stikstof-problematiek. In nauwe samenwerking met Chemelot heeft BBC de alternatieven bekeken en besloten zich te vestigen in Zuid-Limburg. 

De activiteiten van Black Bear Carbon op Chemelot zullen zich gaan richten op het terugwinnen van de hoogwaardige grondstoffen uit het (nagenoeg) staal- en textielvrije verkleinde rubbergranulaat van auto- en  vrachtwagenbanden. Het opslaan, shredden en voorbewerken van banden zal bij leveranciers gebeuren. Het proces dat Black Bear Carbon gaat realiseren op de Chemelot site is een circulair proces dat naadloos aansluit bij de ambitie van Chemelot en de regio om zich te transformeren naar de eerste European Circular Hub. 

Bouw van start in derde kwartaal  
Black Bear Carbon en Chemelot hebben eind 2020 de vergunning aangevraagd en zijn volop bezig met de voorbereidingen van de bouw, die naar verwachting van start kan gaan in het derde kwartaal van 2021. De potentiële synergie met andere site users kan resulteren in verdere optimalisatie van de fabriek en de ontwikkeling van de Black Bear Carbon technologie. Het project heeft een investeringsomvang van tientallen miljoenen euro’s en levert naar verwachting ca. 30 banen op in de  regio. Op vrijdag 26 Maart a.s. van 15:00 tot 16:00 organiseert Black Bear Carbon in samenwerking met  Chemelot een online informatiemoment om de plannen verder toe te lichten en vragen te beantwoorden voor de stakeholders in en rondom het Chemelot terrein.  

Bijdrage ambitie Chemelot klimaatneutraal in 2050 
De realisatie van deze fabriek draagt bij aan de ambitie van Chemelot en de regio Limburg om uit te groeien tot circulaire hub en op die manier een bijdrage te leveren aan de ambitie om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. De plannen van Black Bear Carbon vallen volledig binnen de huidige koepelvergunning van Chemelot. 
In de afgelopen periode heeft het Chemelot acquisitieteam Black Bear Carbon ondersteund bij het proces, van het zich vestigen als 'site-user' tot het indienen van aanvraag voor omgevingsvergunning. Dit weerspiegelt het grote enthousiasme dat Chemelot koestert voor het project van Black Bear Carbon. Daarnaast faciliteert Chemelot een 'plug and play'-concept in termen van nutsvoorzieningen en site-services, waardoor Black Bear Carbon zich volledig kan concentreren op de realisatie van de fabriek.  

Silvio Ghyoot, CEO Black Bear: “Chemelot biedt ons de beste mogelijkheden voor een tijdige realisatie van ons RCBNL project. Chemelot heeft aangetoond een zich snel ontwikkelend ecosysteem voor circulariteit en chemische verwerking te zijn. Wij geloven dat Black Bear Carbon goed zal gedijen in een dergelijke omgeving. Dankzij het Chemelot-project kunnen alle lessen die we binnen ons engineeringteam hebben geleerd, worden toegepast, en we kijken uit naar deze belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf. ” 

Loek Radix, CEO Chemelot: “Black Bear Carbon heeft, net als Chemelot, circulariteit en innovatie hoog in het vaandel staan. Het feit dat Black Bear Carbon de keuze maakt zich te willen vestigen op Chemelot, maakt mij enorm trots en is een groot compliment voor de manier waarop Chemelot gepositioneerd is. Deze nieuwe samenwerking sluit naadloos aan bij de ambitie van Chemelot en de regio om uit te groeien tot de eerste circulaire hub in Europa.” 

Over Black Bear Carbon 
Black Bear Carbon is een fabrikant van groene, herwonnen carbon black (rCB) die afkomstig is uit banden in plaats van fossiele olie als grondstof. Black Bear Carbon wil de branche veranderen met baanbrekende technologie en gepassioneerde mensen. Wij geloven dat we aanzienlijke hoeveelheden CO2 kunnen besparen ten opzichte van traditionele carbon black producenten, het afvalbandenprobleem kunnen oplossen en tegelijkertijd een winstgevend bedrijf kunnen neerzetten. Carbon black is een cruciale component in rubber, kunststoffen, inkten en verven en wordt gebruikt om hun eigenschappen om te zetten in bruikbare producten. Bijna alles wat je om je heen ziet dat zwart van kleur is, bevat “carbon black”. Huidige fabrikanten produceren carbon black door olie te verbranden,  waarbij CO₂ wordt uitgestoten en daardoor het milieu wordt vervuild. Black Bear Carbon wint op een schone en duurzame manier carbon black terug uit granulaat van gebruikte banden.