Aandacht voor infrastructuur tijdens klimaatdebat 28/11

27 november 2019|Nieuws

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het klimaatbeleid. Namens een aantal industriepartijen is input gegeven over het grote belang van de aanwezigheid van een goede infrastructuur voor het welslagen van het geheel aan klimaatplannen, en de rol van de overheid in deze.

De urgentie van het klimaatprobleem en vooral ook het realiseren van oplossingen wordt al lange tijd breed onderkend door de Nederlandse industrie.

De industrie in Nederland heeft een groot aantal projecten in ontwikkeling, die bij gaan dragen aan het behalen van de CO2-reductietargets voor 2030. Ook al moet een aantal elementen van het Klimaatplan nog worden uitgewerkt (CO2-heffing, ODE, SDE++), er wordt in de verschillende clusters  al hard gewerkt aan de implementatie van klimaatmaatregelen.

In alle vijf regionale clusters is beschikbaarheid van goed werkende infrastructuur van cruciaal belang voor het welslagen van de projecten, die veelal sector-overschrijdend, vaak clusteroverschrijdend en in diverse gevallen zelfs grensoverschrijdend zijn. Ook voor de gebieden die vallen buiten deze regionale clusters – gebundeld in het zogenaamde zesde cluster- is goed werkende en gecoördineerde infrastructuur van essentieel belang voor alle betrokken partijen.

De industrie werkt aan het bouwen van een circulaire keten van elektriciteit naar waterstof, naar grondstoffen, naar producten die uiteindelijk worden gerecycled. Dit vraagt om een systeemgerichte en toekomstgerichte aanpak, met een cruciale rol voor de overheid.

Op korte termijn lopen we al aan tegen de noodzaak tot uitbreiding van infrastructuur, vooral voor elektriciteit, CO2-hergebruik en -opslag, warmte/stoom en waterstof. Wij vragen om een actieve betrokkenheid en commitment van die overheid: nemen van regie, stroomlijning vergunningverlening, de-bottlenecking, dekking investeringsrisico, en bouwen aan maatschappelijk draagvlak.  

Daarom is het van belang dat de Kamer er bij de minister op aandringt dat de overheid zorgdraagt voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van de benodigde infrastructuur.

Dit is Morgenland, een film waarin op een duidelijke wijze het 'waarom' en 'hoe' van de energietransitie wordt uitgelegd.