Start groot onderhoud fabrieken Chemelot

30 januari 2023|Nieuws

Van begin februari tot eind november is groot onderhoud gepland aan verschillende fabrieken op Chemelot. Hiervoor worden per maand twee of drie fabrieken stilgezet. Als installaties stoppen, worden de leidingen schoongeblazen. Zodra de fabrieken weer opstarten, worden de leidingen op de juiste temperatuur gebracht. Als je dat niet doet, loop je het risico dat de leidingen scheuren.

Voor beide processen wordt stoom gebruikt. Installaties die de uitstoot van stikstofverbindingen voorkomen, veroorzaken een bruine pluim bij het afschakelen en ook bij het opwarmen bij de opstart.
Als leidingen van fabrieken met brandbare stoffen worden schoongeblazen via de fakkelinstallatie kun je een grote vlam zien en horen boven het terrein.
De eerste fabrieken die groot onderhoud uitvoeren, zijn zes fabrieken die onder meer de grondstof voor nylon maakt. Rond 8 februari gaan ze uit bedrijf.

Klein onderhoud gebeurt continu, maar voor groot onderhoud en wettelijk verplichte keuringen willen we het buiten- en binnenwerk van onze fabrieken inspecteren, schoonmaken en waar nodig onderdelen repareren, vernieuwen of verduurzamen. Ook zorgen we er tijdens revisies voor dat pompen, kleppen en andere onderdelen optimaal functioneren om storingen en reparaties voor te zijn.
Hiermee investeren we verder in veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid.

Een grote onderhoudsstop vergt een lange en zorgvuldige voorbereidingstijd en is een grote, complexe operatie die wekenlang duurt. Hierbij zijn veel mensen betrokken, ook van buiten de eigen organisatie. Op topdagen zijn er tot wel duizenden medewerkers extra aan het werk. Hierdoor blijft een stop meestal niet onopgemerkt voor de omgeving.
Een stop gebeurt zeer planmatig, aan de hand van een planning en een draaiboek waarin elke handeling is beschreven. De voorbereidingen starten zeker een jaar voordat de daadwerkelijke stop plaatsvindt.

Klik hier voor meer uitleg over onderhoudsstop of TA op Chemelot.