De Rotating Shop van Sitech Services

23 januari 2020|Nieuws

De Rotating Shop, ook wel bekend als de Revisie Shop van Sitech Services, is gevestigd op het Industrial Park van Chemelot. De service die ze vanuit de Rotating Shop leveren is mede gericht op de pompen van de Melaminefabrieken die op het Chemelot terrein gevestigd zijn. Deze service bestaat uit twee verschillende factoren, namelijk monitoring en revisiewerk.

Monitoring

Voor monitoring wordt gebruik gemaakt van Assets Performance Management (APM) dat aansluit bij het revisiewerk in de Rotating Shop. APM vindt gedurende het hele proces plaats en wordt uitgevoerd door verschillende technici.

Voor iedere asset, dus ook voor de pompen, worden risico’s in kaart gebracht. Door continu data te meten en te analyseren, wordt het onderhoud geoptimaliseerd. Door de metingen is het mogelijk om te voorspellen wanneer een pomp kapot zal gaan of toe is aan vervanging. Dit zorgt ervoor dat er tijdig kan worden ingegrepen en dat het maximale uit een pomp wordt gehaald. Wanneer een reparatie aan de pomp noodzakelijk is, wordt die naar de Rotating Shop gebracht.

Revisiewerk

In de Rotating Shop voert een zestal medewerkers het revisiewerk uit. Reparatie aan de pomp wordt zo veel mogelijk zelf gedaan. Wanneer zich een nieuwe of andere situatie voordoet, proberen de medewerkers dit zelf op te lossen. Soms kan het voorkomen dat de pomp niet in de Shop kan worden gerepareerd. In dit geval wordt de pomp naar de originele leverancier gestuurd. Nadat een pomp in de Rotating Shop is gereviseerd, wordt een rapport opgesteld waarin het onderhoud aan de pomp te achterhalen is.