Door ketensamenwerking voorkomen dat plastic in het milieu terecht komt

18 november 2020|Nieuws

Op dinsdag 27 oktober jl. organiseerde Chemelot (CSP) een online bijeenkomst  over de aanpak om te voorkomen dat plastic pellets (korrels) in het milieu terecht komen. De online bijeenkomst werd georganiseerd op initiatief van Chemelot Site Permit met medewerking van PlasticsEurope, RUD ZL, Plastic Soup Foundation en Ducor Petrochemicals.

De voornaamste doelstelling van de bijeenkomst was het vergroten van de bewustwording rondom deze problematiek zowel vanuit de belangenorganisaties, de overheid en de fabrikanten en verladers op en rond het chemisch industrieterrein Chemelot. Daarnaast was er veel aandacht voor de activiteiten welke inmiddels zijn ondernomen om plastic waste te voorkomen en voor het vraagstuk hoe kunnen we samenwerken en maximaal van elkaar kunnen leren.

Samenwerking gericht op preventie in de gehele keten

Bedrijven gevestigd op of rond Chemelot ervaren dat door hen geproduceerde en getransporteerde producten (korrels, poeders, snippers) onbedoeld terecht komen op oevers, omliggende wegen, de bodem en het water. Deze vervuiling is terug te voeren naar verschillende bedrijven met verschillende rollen in de keten en kent daarmee diverse bronnen van verlies van plastic.  Om die reden is het belangrijk de preventie van dat plastic verlies  gezamenlijk op te pakken om dit verlies  in de gehele keten van productie, verwerking en transport van plastic te voorkomen.  Zó dragen wij bij aan een schone omgeving en realiseren wij -in ons aller belang - de duurzaamheidsdoelstelling van Chemelot en zijn bedrijven.

Deelnemers aan de live-stream

Chemelot Site Permit (CSP), de houder van onder meer de omgevingsvergunning van Chemelot, heeft om die reden een online bijeenkomst georganiseerd rond het onderwerp ‘preventie van plastic verlies’.  Doelstelling van deze bijeenkomst was om met de bedrijven werkzaam op en rond Chemelot het toenemende belang van de preventie van plastic verlies en onze eigen rol en aanpak te bespreken. Daarnaast is verdere toelichting gegeven rondom dit vraagstuk door de Plastic Soup Foundation en Plasticseurope.  Ook heeft Ducor Chemicals haar aanpak en resultaten gedeeld en is de RUD-ZL ingegaan op de rol van overheid en de wijze waarop toezicht en handhaving een bijdrage levert aan die preventie van pellet verlies..

Resultaat

Dankzij de diverse invalshoeken van de sprekers en het delen van ervaringen van de diverse bedrijven heeft deze bijeenkomst een goed inzicht gegeven in dit vraagstuk. Deze waardevolle ervaringen worden meegenomen om verder te verankeren in de het preventieprogramma Operation Clean Sweep.  De bijeenkomst heeft daarmee een goede bijdrage geleverd aan   het vergroten van het bewustzijn en de maatschappelijke relevantie rondom plastic waste.