Royal Haskoning DHV

Royal Haskoning DHV

Royal HaskoningDHV is al meer dan 135 jaar toonaangevend als ingenieursbureau, in advies en projectmanagement. We zijn wereldwijd koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling. Onze 6.000 professionals werken met klanten, partners en kennisinstellingen aan slimme oplossingen voor toekomstbestendige steden, water, transport en industrie. Samen werken we aan projecten die klanten helpen hun bronnen efficiënter te benutten en die bijdragen aan een betere samenleving. Dat is onze drijfveer: enhancing society together.

Onze dienstverlening omvat de volgende onderdelen:

  • Toezicht en handhaving van de SHE regelgeving (Safety, Health & Environment) op de site, voor alle infrastructuur en faciliteiten. Dit omvat ook verstrekken en handhaven van werkvergunningen.
  • Mapping & Registry voor onder meer registratie van infrastructuur in Siteview.
  • Instandhouding van de volgende assets op het juiste niveau van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienst: riolering, klaarinstallaties incl. E&W installaties, wegen en parkeerterreinen, groen op en buiten het Chemelotterrein, verhardingen, ketenparken, haven, rail, kolommenbanen, bruggen en kunstwerken,.
  • Beheer van de bodem en grondstromen tegen zo laag mogelijke kosten, rekening houdend met het vigerende beschikking Plan van Aanpak van de gehele locatie.

Onze taak op Chemelot is het (in opdracht van Sitech Site Infra en DSM Nederland BV) beheren van alle infrastructuur en faciliteiten buiten de fabrieksgrenzen (OBL) van de verschillende chemische fabrieken op het terrein. Royal HaskoningDHV (RHDHV) is verantwoordelijk voor het behouden van een juist niveau van onderhoud en beschikbaarheid van de voorzieningen, zodanig dat de chemische fabrieken verzekerd zijn van dienstverlening ten aanzien van hun productie. Wij beheren Chemelot vanuit kantoor Maastricht Airport en een servicepunt op de site.

ISO 55001 certificaat voor Chemelot
Deze ISO norm maakt assetmanagement inzichtelijk en toetsbaar, net wat nodig is in deze veranderlijke economie. Het door ons behaalde ISO 55001 certificaat voor onze Assetmanagement activiteiten op Chemelot, toont aan dat wij in staat zijn om, met het eigenaarbelang voorop gesteld, een assetmanagement organisatie in te richten en te beheren. Met andere woorden, een heldere risicobeheersing en optimale Life Cycle Management gestuurd vanuit vastgestelde Service Levels en Key Performance Indicatoren die gebaseerd zijn op de belangen en strategie van de opdrachtgever.