Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen rubberfabriek

22 januari 2023 |Bijzondere voorvallen

Geleen - Vanwege onderhoudswerkzaamheden in de rubberfariek is momenteel een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Deze fakkel is naar verwachting tussen 22-01-2023 en 25-01-2023 te zien. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. We doen er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Wanneer u klachten heeft, kunt u deze melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaande link.