Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen naftakraker

27 maart 2023 |Bijzondere voorvallen

Vanwege een storing aan een installatiedeel van een naftakraker kan er mogelijk een fakkel boven Chemelot zichtbaar zijn. Hoe lang gefakkeld zal worden is momenteel nog onduidelijk. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. We doen er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Wanneer u klachten heeft, kunt u deze melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving, maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg. Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaande link