Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen naftakraker

29 juni 2022 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 16:08 uur - Vanwege onderhoudswerkzaamheden bij een van de naftakrakers is er mogelijk vandaag een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Deze fakkel is naar verwachting tussen 20:00 uur en donderdag  29 juni 20:00 uur te zien. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. We doen er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Wanneer u klachten heeft, kunt u deze melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een  rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk. 

Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaande link