Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen ammoniakfabriek

08 maart 2023 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 8 maart 2023, 18.00 uur - Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt een van de ammoniakfabrieken op Chemelot opgestart. De leidingen worden schoon geblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

De fakkel is naar verwachting tussen vanavond 19.30 uur en donderdagochtend te zien. We doen er alles aan om mogelijke overlast tot een minimum te beperken.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’-installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving, maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

Heeft u vragen betreffende gezondheid dan leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid-Limburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaande link https://www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom