Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen ammoniakfabriek

02 augustus 2022 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 15:20 uur - Vanwege een storing wordt een van de ammoniakfabrieken op Chemelot doorgestart . De leidingen worden schoongeblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

De fakkel is naar verwachting tussen 15:20 uur en 19:30 uur te zien. We doen er alles aan om mogelijk overlast tot een minimum te beperken. Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving, maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg. Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u hier.