Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen ammoniakfabriek

18 januari 2021 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 18 januari 2021 - Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt een van de ammoniakfabrieken op Chemelot gestopt. De leidingen worden schoongeblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

De fakkel is naar verwachting tussen 04.00 uur en 08.00 uur te zien. We doen er alles aan om mogelijk overlast tot een minimum te beperken. 

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een zwarte rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving, maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk. 

Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaand link https://www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom