Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen

13 mei 2022 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 13-05-2022, 23.25u - Vanwege een storing in een fabriek is momenteel een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Deze fakkel is naar verwachting tussen 23.20 en 03.00u te zien. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. We doen er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.
 
Wanneer u klachten heeft, kunt u deze melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.
 
Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een  rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.
 
Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/
 
Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaande link https://www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom