Mogelijk licht- en geluidsoverlast door fakkelen ammoniakfabriek

15 april 2021 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 15 april 2021, 23.50u - Door een storing is een van de ammoniakfabrieken op Chemelot gestopt. De leidingen worden schoongeblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

We doen er alles aan om de eventuele overlast tot een minimum te beperken. De fakkel is mogelijk tot 04.00 uur te zien/horen.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’-installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een zwarte rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving, maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaand link https://www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom