Mogelijk licht- of geluidshinder door fakkelen naftakraker

01 juni 2023 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 1 juni, 16:25 uur - Door een storing in een van de naftakrakers is momenteel een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Deze fakkel is naar verwachting tot het eind van vandaag te zien en te horen. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidshinder. We doen er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een zogenoemde fakkelinstallatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kun je dat merken: je ziet een grote vlam en soms een rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

Eventuele klachten kun je melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Heb je vragen betreffende gezondheid, lees dan meer op de website van de GGD Zuid-Limburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen lees je hier: https://www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom