Licht- of geluidsoverlast door fakkelen naftakraker

28 januari 2023 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 28 januari 2023, 19:05u - Vanwege onderhoud in een van de naftakrakers is een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Het kan voorkomen dat de fakkel tot dinsdag zichtbaar is. We doen er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk. 

Wanneer u klachten heeft, kunt u deze melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg.

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vind u via bijgaande link.