Licht- en geluidsoverlast door fakkelen rubberfabriek

16 maart 2023 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 16 maart 2023, 14.10 uur - Door een storing in een van de rubberfabrieken is momenteel een fakkel zichtbaar boven Chemelot. Deze fakkel is naar verwachting enkele uren te zien. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. We doen er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een zogenoemde fakkelinstallatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kun je dat merken: je ziet een grote vlam en soms een rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk. Meer achtergrond over het waarom van fakkelen lees je hier: https://www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom

Tegelijkertijd is vanwege een geplande opstart van een caprolactamfabriek een bruine pluim boven Chemelot te zien. Ook dit kan enkele uren duren. Tijdens de normale bedrijfsvoering wordt deze pluim voorkomen. Bij het opstarten moet de installatie op temperatuur komen om naar behoren te kunnen functioneren. De bruine pluim gedurende beperkte tijd is helaas dan ook onvermijdelijk. Caprolactam is een grondstof voor polyamide (nylon). Meer achtergrond over het waarom van een bruine pluim lees je hier: https://www.chemelot.nl/veiligheid/bruine-pluim

Eventuele klachten kun je melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Heb je vragen over gezondheid, lees dan meer op de website van de GGD Zuid-Limburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/