Licht- en geluidsoverlast door fakkelen rubberfabriek

29 juli 2022 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 29 juli 2022, 14.15 - Momenteel is een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Deze fakkel is naar verwachting tot morgen, 30 juli, 14.00 uur te zien. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. We doen er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Wanneer u klachten heeft, kunt u deze melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een vlam en soms een  rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving ,maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk. 

Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaande link https://www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom