Veiligheid #2 | juli 2018

06 juli 2018|Nieuws

Veiligheid: continu verbeterproces dat nooit klaar is
In februari 2017 kondigde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) aan onderzoek te gaan doen naar een aantal incidenten dat helaas heeft plaatsgevonden in 2016. Op 21 juni jl. is het rapport van het onderzoek 'Chemie in samenwerking; risicobeheersing op het industriecomplex Chemelot’ van de OvV gepubliceerd. Deze nieuwsbrief gaat in op veiligheid op Chemelot.

Bekijk nieuwsbrief