Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo
Nieuwsbrief #2 | juli 2018
Veiligheid: continu verbeterproces dat nooit klaar is

In februari 2017 kondigde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) aan onderzoek te gaan doen naar een aantal incidenten dat helaas heeft plaatsgevonden in 2016. Op 21 juni jl. is het rapport van het onderzoek 'Chemie in samenwerking; risicobeheersing op het industriecomplex Chemelot’ van de OvV gepubliceerd.


Veiligheid heeft onze absoute prioriteit en we streven ernaar om incidenten te vermijden. Wij moeten onze risico’s beheersen en de juiste actie nemen wanneer zich toch een incident voordoet. Veiligheid is een continu leerproces dat nooit klaar is. We willen als Chemelot in 2025 de meest veilige, duurzame en concurrerende site van West-Europa zijn!

Lees meer
Nieuws
Nieuws
OvV-rapport waardevol voor verbeteren van veiligheidsorganisatie en -prestaties
Multi-tenant gebouwen op Brightlands Chemelot Campus bereiken hoogste punt

Het onderzoeksrapport ‘Chemie in samenwerking: risicobeheersing op het industriecomplex Chemelot’ is op 21 juni 2018 gepubliceerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De aanleiding van dit onderzoek is een aantal incidenten die zich in 2016 hebben voorgedaan op Chemelot.

Het onderzoek is gericht op drie onderwerpen: beheersing van de veiligheidsrisico’s, de rol en verantwoordelijkheid overheidspartijen en zwakke plekken procesveiligheid tijdens de ongevallen 2015/2016. In het rapport wordt een aantal kritische aandachtspunten en verbeterpunten aangegeven.

Brightlands Chemelot Campus realiseert voor Sitech Services, Sekisui, Brightlands Materials Center, The Compound Company, Kembit, ZUYD Hogeschool en Isobionics nieuwe bedrijfsgebouwen op de campus in Sittard-Geleen. Deze twee gebouwen, genaamd Brighthouse 220 en 240, bereikten vandaag het hoogste punt. Een feestelijk moment waarbij de nieuwe naam werd onthuld in aanwezigheid van investeerders, huurders en bij de bouw betrokken partijen.

21 juni 2018
26 juni 2018
Naar nieuwsoverzicht
Hoe is veiligheid op Chemelot geregeld?

Als chemisch industriepark zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen die hier komt en werkt, maar ook voor de omgeving. Op Chemelot zetten we ons iedere dag in om veiligheid op het hoogste niveau te brengen en continu te verbeteren. Veiligheid heeft onze absolute prioriteit en we streven er dan ook naar incidenten te vermijden door onze risico's te beheersen.

Bekijk onze film
Informatie-avond voor omwonenden

Op donderdag 28 juni jl. organiseerde Chemelot een informatie-avond voor omwonenden naar aanleiding van de publicatie van het OvV rapport. Chemelot heeft de bevindingen van het rapport toegelicht en met name aangegeven welke acties er gedaan worden op Chemelot met betrekking tot veiligheid. Maar ook welke acties zijn opgepakt naar aanleiding van de incidenten in 2016.

Klik hier voor meer informatie
Meest gestelde vragen

Naar aanleiding van het OvV-rapport zijn er vragen binnengekomen. Deze zijn samengebracht naar de meest gestelde vragen over dit stuk.

Bekijk de vragen en antwoorden
GGD advies over milieu en gezondheid

GGD Zuid-Limburg adviseert onder andere gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen over hoe gezondheidsrisico's door milieufactoren zoveel mogelijk beperkt en voorkomen kunnen worden. Daarnaast wordt er meegedacht bij nieuwe ontwikkelingen (zoals aanleg van wegen en bedrijventerreinen).

De GGD is deskundig op vele gebieden.

Ontdek welke gebieden
Tot slot

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met Judy op het Veld.
Zij is te bereiken via het mailadres judy.veld-op-het@chemelot.nl of het telefoonnummer 06-14686995.

Contactgegevens
Bezoekadres
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen

Postadres
Postbus 27
6160 MB Geleen

e. info@chemelot.nl
Volg ons op social media
facebook linkedin youtube twitter instagram
Afmelden voor deze nieuwsbrief? klik hier.