Nieuwsbrief #7 | juni 2020

14 juni 2020|Nieuws

Afgelopen maanden stonden vooral in het teken van het Corona virus en de manier waarop Chemelot, als vitale sector, zo goed en veilig mogelijk in staat was grondstoffen te blijven produceren.

Het was en is absoluut noodzakelijk om deze vitale grondstoffen te kunnen leveren voor onder meer desinfecterende gel, mondkapjes en plexiglas. Met de nodige maatregelen en voorzieningen lukt dit. Nog altijd wordt er, net als op vele andere locaties, met aangepaste bezetting en preventieve maatregelen gewerkt.

In diezelfde periode werd de laatste hand gelegd aan de Strategie Chemelot 2050, het jaar waarin Chemelot klimaatneutraal wil opereren. Op 16 juni jl. werd de strategie wereldkundig gemaakt via een webinar.

Ook vond in die week een drietal dialoogsessies plaats tussen omwonenden en vertegenwoordigers van omliggende gemeenten, Brightlands Chemelot Campus, DSM en Chemelot om met elkaar in gesprek te gaan over een aantal benoemde speerpunten ten behoeve van de gebiedsvisie omgeving en Chemelot.

Bekijk nieuwsbrief