Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo
Nieuwsbrief #7 | juni 2020
Het zijn bijzondere tijden

Afgelopen maanden stonden vooral in het teken van het Corona virus en de manier waarop Chemelot, als vitale sector, zo goed en veilig mogelijk in staat was grondstoffen te blijven produceren. Het was en is absoluut noodzakelijk om deze vitale grondstoffen te kunnen leveren voor onder meer desinfecterende gel, mondkapjes en plexiglas. Met de nodige maatregelen en voorzieningen lukt dit. Nog altijd wordt er, net als op vele andere locaties, met aangepaste bezetting en preventieve maatregelen gewerkt. In diezelfde periode werd de laatste hand gelegd aan de Strategie Chemelot 2050, het jaar waarin Chemelot klimaatneutraal wil opereren. Op 16 juni jl. werd de strategie wereldkundig gemaakt via een webinar. Ook vond in die week een drietal dialoogsessies plaats tussen omwonenden en vertegenwoordigers van omliggende gemeenten, Brightlands Chemelot Campus, DSM en Chemelot om met elkaar in gesprek te gaan over een aantal benoemde speerpunten ten behoeve van de gebiedsvisie omgeving en Chemelot.

Strategie Chemelot 2050

In lijn met de Nederlandse en Europese ambities is Chemelot in het jaar 2050 een circulaire, duurzame en volledig klimaat neutrale chemiesite. Het is van groot belang dat de basischemie voor Nederland behouden blijft, want deze industrie is het begin van vele economische waardeketens, zoals plankton dit is binnen vele voedselketens. Kunstmest, kleding en medicijnen, het kan allemaal niet bestaan zonder de grondstoffen die de chemie produceert.

Om deze vitale rol te blijven vervullen op een maatschappelijk verantwoorde manier moeten er twee uitdagingen worden overwonnen:

  • Alle grondstoffen (input) vergroenen, zodat vervolgens ook alle producten (output) groen zijn.
  • Alle chemische processen electrificeren en van duurzame elektriciteit voorzien.

Op dit moment worden op Chemelot nog veel fossiele grondstoffen gebruikt: ruwweg 4 miljoen kubieke meter aardgas en ongeveer 93.000 vaten nafta (‘raffinaderijbenzine’) per dag. Het elektriciteitsverbruik zit op circa 2 miljoen megawattuur per jaar.

Chemelot kan in 2050 volledig duurzaam en circulair zijn. Als er één chemische site is die de verduurzaming voor elkaar krijgt dan is het Chemelot wel. Chemelot is uitstekend gepositioneerd vanwege de bestaande combinatie met de Brightlands Chemelot Campus, met kennisinstituten en onderzoeks- en opschalingsfaciliteiten, en uiteraard het Industrial Park met haar bewoners.  

Om dit te bereiken moet nog veel werk verzet worden, en daar wordt hard aan gewerkt. Er lopen tal van projecten zoals AnQore, die Econitrile produceert, ’s werelds eerste, duurzame en gecertificeerde acrylonitril, de grondstof voor bijvoorbeeld LEGO, Luiers, koolstof- en acrylvezels. En zo is medio 2021 een forse reductie van lachgasemissie bij Fibrant een feit. Hiermee reduceert Fibrant haar lachgasemissie met meer dan 75% en levert het een aanzienlijke bijdrage aan de doelstelling van Chemelot om de broeikasgassen uitstoot uitgedrukt in CO2 equivalent tegen 2030 te halveren. En ook de fabriek van QCP op het terrein Chemelot. Deze fabriek, die vanaf 2016 volcontinu draait, recyclet plastic afval, afkomstig van consumenten via een mechanisch proces, tot plastic dat zeer gewild is in de markt bij bedrijven die graag duurzame producten willen produceren. Vanwege de grote vraag naar producten van QCP zijn zij voornemens de productiecapaciteit te vergroten. Dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Om dit te bereiken moet nog veel werk verzet worden, en daar wordt hard aan gewerkt. Een voorbeeld is de fabriek die SABIC en Plastic Energy gaan bouwen op het terrein van Chemelot. Deze fabriek, die in 2021 in bedrijf gaat, zal plastic afval chemisch recyclen. Plastic Energy ontwikkelde voor deze samenwerking een speciale technologie waarbij plastic afval wordt omgezet in zogenoemde pyrolyse-olie, waarvan vervolgens weer nieuwe plastic kan worden gemaakt. 

Nafta en aardgas zullen op deze manier langzaam maar zeker vervangen worden door duurzame alternatieven. Chemische processen hebben warmte nodig, waarvoor nu vaak aardgas wordt verbrand. Ook in de toekomst blijven hoge temperaturen nodig voor de processen, alleen zal deze warmte door middel van (duurzame) elektriciteit gegenereerd worden. Om die reden zal het elektriciteitsverbruik tot 2050 ongeveer verviervoudigen. Binnen de klimaatdiscussie is Chemelot niet het probleem, maar juist een onmisbare schakel in de oplossing.

Op vele fronten zoekt Chemelot actief de samenwerking met andere bedrijven en (kennis)instellingen en betrokken overheden om gezamenlijk deze ambities waar te kunnen maken.

Lees meer over de Strategie Chemelot 2050
Digitalisering binnen chemie

Serviceverlener Sitech (gevestigd op Chemelot) mag zich in Nederland één van de koplopers noemen als het gaat om digitalisering binnen de procesindustrie. Zo opende het bedrijf in 2016 als eerste in Europa een asset health centre voor de procesindustrie. In het centrum op chemiepark Chemelot verzamelt en monitort Sitech data van meer dan 600 apparaten in een aantal fabrieken op het terrein. Door centrale monitoring van deze installaties kan het asset health centre trends analyseren die informatie geven over de conditie van de fabrieken en de afzonderlijke onderdelen. Die informatie stelt Sitech in staat tijdig in actie te komen. Op die manier kan het bedrijf  veel defecten – en dus ook tijdverlies door storingen – voorkomen.

Lees verder in Petrochem
Biobased Dyneema

DSM, SABIC, en UPM Biofuels (toonaangevend producent van duurzame grondstoffen), hebben 12 maart jl. een samenwerking aangekondigd die zal helpen het de duurzaamheidsvoetafdruk van Dyneema®, 's werelds sterkste vezel te verbeteren.

Door deze samenwerking zal Dyneema® overstappen op biobased grondstof, gebruikmakend van SABIC's TRUCIRCLE ™ -oplossingen voor gecertificeerde hernieuwbare producten.

Als zodanig komt DSM zijn engagement na om de duurzaamheidsvoetafdruk van Dyneema® te verbeteren, in de richting van een circulaire, biogebaseerde economie.

Lees meer
Nieuws
Nieuws
CSP wijzigt directie
Leuk alternatief voor Dag van de chemie..

Per 2020 wordt CSP aangestuurd door drie directeuren, de heer John Bruijnooge (General Manager SABIC Limburg BV), Marc Dassen (CEO Sitech) en voorzitter Loek Radix (Executive Director Chemelot). Daarnaast is de heer Prof. dr.ir. G.L.L. Reniers aangetrokken als onafhankelijk adviseur van de directie om invulling te geven aan een gewenste kritische en onafhankelijke vorm van 'Checks & Balances'.

Vanwege de coronacrisis is besloten dat het Weekend van de Wetenschap (voormalig Dag van de Chemie) dit jaar geen doorgang zal vinden en waarschijnlijk verschuift naar volgend jaar. Wel is de werkgroep op Chemelot volop bezig met een virtueel alternatief in de vorm van een leuke en informatieve quiz, die plaatsvindt in het eerste weekend van oktober dit jaar.

Houd de nieuwspagina van de Chemelot website in de gaten, want daar worden de ontwikkelingen gemeld.

Naar nieuwsoverzicht
RIVM meet veiligheidsgevoel rond chemische industrie

Hoe je veiligheid beleeft, is per persoon anders. Om meer inzicht te krijgen in de beleving van de veiligheid van omwonenden van chemiebedrijven, ontwikkelt het RIVM een vragenlijst. We noemen dit een belevingsonderzoek.

Deze zomer start een belevingsonderzoek onder omwonenden van Chemelot. Bij de ontwikkeling van de vragenlijst voor dit belevingsonderzoek werkte het RIVM samen met de regionale werkgroep risicocommunicatie Chemelot in Limburg. Hierin zitten vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s, gemeenten, provincie, GGD en Chemelot. Ook ging het RIVM in gesprek over de vragenlijst met een aantal omwonenden van Chemelot.

Het werkgeluk van Stijn Leuken

In de tijden van het coronavirus blijft Stijn (26) gewoon doorwerken. Als PhD student voor de TU Eindhoven werkt Stijn op dit moment vanuit huis als studentenbegeleider en doet hij wetenschappelijk onderzoek bij Chemelot InSciTe. Hij doet onderzoek naar polyamiden, een molecuul dat wordt gebruikt bij het maken van bijvoorbeeld kleding, auto-onderdelen, computeronderdelen en andere stevig materiaal. Het is volgens Stijn “een uitdaging om onderzoek te doen naar een onderwerp waar nog niet veel over bekend is.”

Lees meer
Recycling Technologies; de eerste locatie in Europa komt in Nederland

Recycling Technologies Ltd ('Recycling Technologies'), een gespecialiseerde leverancier van plastic recyclingtechnologie en Brightlands Chemelot Campus, een hub voor innovatie, onderzoek en technologische groei, kondigden onlangs aan dat ze de eerste overeenkomst hebben ondertekend voor de installatie van Recycling Technologies eerste Europese chemische recyclingmachine voor kunststof, de RT7000. Deze installatie wordt gevestigd binnen de Brightlands Chemelot Campus.

Lees meer
Contactgegevens
Bezoekadres
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen

Postadres
Postbus 27
6160 MB Geleen

e. info@chemelot.nl
Volg ons op social media
facebook linkedin youtube twitter instagram
Afmelden voor deze nieuwsbrief? klik hier.