Chemelot in de omgeving

Vanuit Chemelot hechten wij er waarde aan om de omgeving te laten weten wat er op het industriepark en de campus gebeurt. Dit geldt voor nieuwe ontwikkelingen, maar ook wanneer er procesverstoringen zijn informeren wij via onze online kanalen de omgeving.

Chemelot is heel wat meer dan alleen de naam van het grote industriecomplex rondom het kruispunt van de A2 en A76 in Geleen. Chemelot staat voor een chemisch georiënteerde community, waar het uitwisselen van ideeën centraal staat en waar alles voor handen is voor nieuwe investeringen in researchactiviteiten, innovatieve start-ups of chemische installaties.

Chemelot is ook de naam van de organisatie die het beheer van het industriecomplex en de Campus verzorgt. De organisatie is bovendien zeer actief in het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven onderling en het initiëren van contacten met de buitenwereld.

Vanuit Chemelot vinden wij het belangrijk om aan de directe omgeving te laten weten wat er op het industrial park en de campus gebeurt dat van belang kan zijn voor de mensen en bedrijven die in de buurt wonen.

Misschien vraagt u zich af hoe er omgegaan wordt met veiligheid, gevaarlijke stoffen en dergelijke. Wellicht wilt u weten hoe er met het milieu wordt omgesprongen. Of u bent benieuwd naar de verschillende (bouw) activiteiten op het terrein. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren via onze website. Ook zijn wij actief betrokken bij diverse wijkplatformen en klankbordgroepen en hebben wij regelmatig contact met de omliggenden gemeenten en de provincie Limburg.

Kijk voor een overzicht van de ongewone voorvallen hier.